Byggenæringens Landsforening

Tiltak for grønn omstilling og kompetanse må prioriteres

Del

Norge er midt i en omstilling etter pandemien. BAE-næringen spiller en nøkkelrolle for et grønt, bærekraftig og seriøst arbeidsliv. – Vi etterlyser flere målrettede tiltak for å sette fart på denne omstillingen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Skal vi lykkes i å få ned klimautslippene i vår næring så må vi bruke et bredt spekter av virkemidler. Overgangen til det grønne samfunnet krever blant annet mye elektrisk kraft.

– Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmassen er svært viktig for å sikre nødvendig tilgang på elektrisk kraft. BNL etterlyser at Enova får i oppdrag å støtte trinnvis energieffektivisering i alle typer bygg og anlegg, sier Leegaard.

En annen stor utfordring fremover er å tette kompetansegapet. I byggenæringen sliter bedriftene med å få tak i riktig kompetanse, samtidig er det mange ungdom som står uten jobb.

 – Regjeringen foreslår bevilgninger til utdanning, forskning og utvikling. 800 millioner kroner går til ulike tiltak for å få flere ungdommer til å fullføre videregående utdanning. For byggenæringen er det viktig at flere unge får anledning til å fullføre fagutdanningen, og at alle lærefag får tilgang til læremidler. Dette må prioriteres, sier Leegaard.

Det ligger ikke inne midler til å videreføre bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien. – Dette er et sentralt tiltak for å utvikle den grønne og digitale kompetansen i byggenæringen. Det er derfor vesentlig at programmet videreføres, sier Leegaard.

De seriøse bedriftene må sikres like og forutsigbare konkurransevilkår.

BNL er fornøyd med at regjeringen styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet ved å etablere et nytt a-krimsenter for Troms og Finnmark. En økt innsats mot arbeidslivskriminalitet i hele landet må prioriteres, sier Jørgen Leegaard.

Regjeringen følger opp nasjonal transportplan, men vedlikeholdsetterslepet øker.

- Vi etterlyser en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på både veier og jernbane. Bedriftene er avhengig av effektive transportårer. Derfor er det på tide å fullføre bruprogrammet og utbedre flaskehalser.

– 1,25 millioner kr til Samordningsrådet for digitalisering i bygg, anlegg og eiendomssektoren til pilotprosjekt om digitale produktdata for byggevarer, er en god start, sier Leegaard.

Som en oppfølging av handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser har regjeringen foreslått 50 millioner til pilotprosjekter.

– Vi trenger kunnskap og erfaring for å utvikle utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, sier Leegaard.

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Nye prognoser juni 2021: Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg25.6.2021 10:41:27 CEST | Pressemelding

BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst. – Veksten fremover avhenger imidlertid av det forventede oppsvinget for anlegg. Det stor usikkerhet rundt dette, selv om oppdatert prosjektinformasjon viser et oppsving, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL anbefaler bedriftene i byggenæringen å ta Smittestopp-appen i bruk19.2.2021 07:51:16 CET | Pressemelding

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning. – BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet. Dette er et svært viktig verktøy som vil bidra til bedre smittesporing, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom