Miljødirektoratet

Tilsyn med undervannsinstallasjoner for olje og gass

Del

Myndighetene vil føre tilsyn med undervannsinstallasjoner for å avdekke om operatørene har oversikt over lekkasjer av olje, gass og kjemikalier.

Tilsynene vil gjennomføres høsten 2020 og første halvdel av 2021 og gjøres i samarbeid med Petroleumstilsynet. Vi planlegger å kontrollere alle som opererer undervannsinstallasjoner på norsk sokkel.

Det skal føres tilsyn med om systemer som er installert for å oppdage lekkasjer fra havbunnsanlegg er operative og i henhold til regelverket. Systemer for å følge med på, og samle opp forurensning som er skjedd, er ikke en del av tilsynskampanjen. 

Vanskeligere å oppdage lekkasjer fra oljeinstallasjoner på havbunnen

Siden 1980 – tallet har norsk sokkel blitt bygget ut med et betydelig antall undervannsinnretninger som er styrt fra land eller er koblet til eksisterende bemannede innretninger. Disse bunnrammene kan befinne seg flere kilometer fra de bemannede innretningene på land og ligger til dels på store dyp. 

Denne måten å organisere utvinningen av olje og gass kan gjøre det vanskelig å oppdage akutt forurensning. I henhold til aktivitetsforskriften § 57 skal operatøren ha et system for å oppdage akutt forurensning for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø. Selv små utslipp av olje eller kjemikalier kan skade miljøet dersom de ikke oppdages.

Dette vil vi kontrollere


Hensikten med tilsynet er å kontrollere:

  • at virksomhetene jobber systematisk og forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre lekkasjer
  • at virksomhetens system for å avdekke og kartlegge lekkasjer gir tilstrekkelig informasjon om utslippsmengde og spredning til at virksomheten kan ta beslutning om å iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø.

Tilsyn via nettmøter

I perioden september til desember 2020 planlegger vi seks tilsyn. For å begrense smitten av Covid-19 viruset, planlegger vi å gjennomføre tilsynene i 2020 med nettmøter med operatørene. Vi planlegger å ha gjennomført tilsyn med alle som opererer undervannsinstallasjoner på norsk sokkel innen utløpet av I 2021. I desember 2020 vil vi presentere resultatene fra de seks første tilsynene. Resultatene fra alle tilsynene vil bli presentert når kampanjen er sluttført.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom