Mattilsynet

Tilsyn med tilsetningsstoffer avdekket flere feil

Del

Mattilsynet har for første gang gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på salg og bruk av tilsetningsstoffer i mat som oljer, sauser, supper og pålegg. Kontrollen avdekket flere feil i bruk av mengde, manglende dokumentasjon og feilmerking. Bransjen må ta ansvar for at maten de omsetter er i samsvar med regelverket.

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge (Foto: Mattilsynet).
Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge (Foto: Mattilsynet).

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge. Ingredienser som salt, sukker og krydder er ikke tilsetningsstoffer. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer.

I 2017 førte vi tilsyn med 17 leverandører av tilsetningsstoffer til næringsmiddelindustrien. I 2018 førte vi tilsyn med et 36 næringsmiddelprodusenter som produserer fett og oljer, krydder, supper, sauser og påleggssalater som selges til forbruker.

- Både hos de som selger tilsetningsstoffer og hos produsentene fant vi flest avvik rundt kjennskap til regelverket for tilsetningsstoffer, manglende dokumentasjon på at tilsetningsstoffene har næringsmiddelkvalitet og merking på produktene. Hos produsentene så vi også at det var manglende kontroll med mengden tilsetningsstoffer som ble brukt. Det ble funnet produkter som ikke overholdt gjeldende grenseverdier for tilsetningsstoffer. Vi fant ingen bruk av ulovlige tilsetningsstoffer i dette prosjektet. Det er lite trolig at avvikene har representert helsefare for forbrukere, men det er viktig at all mat med tilsetningsstoffer overholder gjeldene grenseverdier for å sikre at maten er trygg for alle, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Veiledning til bransjen
Funnene i rapporten er allerede delt med representanter for næringsmiddelbransjen i et informasjonsmøte i mars. Bransjen har etter tilsynene korrigert avvikene som er funnet i prosjektet. Et tiltak som kom ut av møtet er at Mattilsynet skal utvikle mer veiledningsmateriell om tilsetningsstoffer. Næringsmiddelprodusentene på sin side har en rekke punkter å følge opp.
-Både de som selger tilsetningsstoffer og næringsmiddelprodusentene vi kontrollerte, må ha større fokus på regelverkets innhold og på hvordan de sikrer at tilsetningsstoffene som brukes har riktig kvalitet og at de brukes i tillatte mengder. Vi oppfordrer bransjen til å jobbe sammen for å øke kunnskapsnivået, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet. 

Mattilsynet vil føre tilsyn med nye produktgrupper for bruk av tilsetningsstoffer. I 2019 vil vi se nærmere på matvarer innen kornprodukter, slik som frokostblandinger, pasta og nudler.

RAMMESAK: Tilsetningsstoffer og grenseverdier

Tilsetningsstoffer skal være helsemessig forsvarlig å bruke og de skal oppfylle et teknologisk behov. Tilsetningsstoffer som brukes i samsvar med regelverket er trygge.
Når det europeiske mattrygghetsorganet EFSA beregner mulig inntak av tilsetningsstoffer, så tar de utgangspunkt i den maksimale mengden som er tillatt i forskjellige matvarer. I tillegg tar de hensyn til at forbrukeren kan spise mye av disse matvarene hver dag. På den måten sikrer vi trygge nivåer av tilsetningsstoffer, også for de som spiser store mengder matvarer der tilsetningsstoffer brukes.

Mattilsynets tidligere kampanjer rettet mot merking av mat har avdekket mangler og feil ved merkingen av tilsetningsstoffer. Næringen har etterlyst veiledning fordi regelverket på tilsetningsstoffer er utfordrende. Vi ønsket med dette tilsynsprosjektet å øke kunnskapen om tilsetningsstoffer og sjekke om det er godkjente tilsetningsstoffer som brukes, om disse brukes i riktig mengde og om merkingen er korrekt.

Er resultatene overførbare til all matproduksjon der tilsetningsstoffer brukes?
I dette prosjektet har vi sett på produkter i to næringsmiddelkategorier (fett og oljer, krydder, supper, sauser og påleggssalater som selges til forbruker) i tilsetningsstoffregelverket. Resultatene kan ikke brukes til å si noe om tilstanden for produksjon av andre matvarer. Regelverket for tilsetningsstoffer gjelder for all produksjon av mat der tilsetningsstoffer brukes og resultatene fra dette prosjektet vil være nyttige for alle som produserer mat med tilsetningsstoffer.

Kontakter

Bilder

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge (Foto: Mattilsynet).
Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet .
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet .
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven14.10.2019 09:00:00 CESTPressemelding

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i samme periode i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme periode i 2017. 31 dyrehold er avviklet, og det ble fattet hastevedtak i 340 dyrehold. I 30 dyrehold er det gitt forbud mot aktiviteter med dyr. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019.

Fakta om avvikling av dyreholdet på en gård i Solør9.10.2019 12:04:49 CESTPressemelding

Mattilsynet avviklet i september dyreholdet på en gård i Solør i Hedmark, etter at det over tid var funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden og mangelfulle lovpålagte opplysninger om dyrene på gården. Det var så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat, at dyrene ikke kunne gå inn i matkjeden. Den siste tiden har det blitt fremmet påstander om at kjøttet skal ha endt opp i matproduksjon. Dette stemmer ikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom