Husbanken

Tilskudd til 21 boligsosiale tiltak i 2021

Del

Husbanken har tildelt til sammen 11,6 millioner kroner i tilskudd til 21 prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenkning i den sosiale boligpolitikken. Her kan du se hvilke prosjekter som har fått tilskudd.

Tilskudd til boligsosiale tiltak skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Frivillige, private og offentlige aktører kan søke om tilskudd. Fra og med 2021 kan også kommuner søke om tilskudd.

- Husbanken prioriterer å gi tilskudd til prosjekter som handler om metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere. Prosjektene som har fått tilskudd har god kvalitet og treffer godt når det gjelder Husbankens føringer og prioriteringer. Flere kommuner, som er nye søkegrupper i 2021, tester innovative løsninger som vil bidra med nyttig kunnskap i tiden som kommer, sier prosjektleder Gry Kongsli i Husbanken. 


Eksempler på prosjekter som har fått tilskudd i 2021|

Asker kommune: Ung privat leie

Asker kommune ved avdeling Bolig og økonomiforvaltning (heretter BØK), har registrert henvendelser fra unge i alderen 17-25, i økende omfang. Flere har behov for hjelp og oppfølging i tidlig etablering. Kommunen ser at stadig flere svært unge har behov for hjelp og støtte til å skaffe et trygt sted, for å mestre eget liv. Asker kommune skal bygge opp en base av boliger som kan tilbys målgruppen unge for å hjelpe flere unge i stabile, trygge boliger.

Byantropologene: Innbyggermedvirkning i boligbygging (INNBYGG)

Byantropologene fikk i 2020 tilskuddsmidler til prosjektet «Boligbygging med sosial bærekraft». De får nå støtte til del 2. Byantropologene skal nå med utgangspunkt i de tre kommunene fra del 1 (Drammen, Nittedal og Tingvoll) utarbeide nye modeller for medvirkning og samskaping i utviklingen av boliger og nabolag.

Kirkens Bymisjon: Hjem for unge med psykiske lidelser og rusavhengighet – 2 prosjektår

Prosjektet «Hjem for unge» har som målsetting å utvikle et hjem med bemannet base for unge voksne med psykiske lidelser og rusutfordringer. Tilbudsnivået vil være mellom institusjon og kommunal bolig. Boligtiltaket skal bidra til et langvarig stabilt boforhold og stabile lange relasjoner mellom beboer og personalet.


Her er alle prosjektene som har fått tilskudd:

MottakerProsjekt
Asker kommune Ung privat leie
Askøy kommune Innbyggermedvirkning boligsosialt arbeid
Baldurfilm Skyggen på ryggen
​Byantropologene ​Innbyggermedvirkning i boligbygging (INNBYGG)
Høgskulen på vestlandet ​URBANE BARN: en casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen
​Kirkens Bymisjon ​Kirkens Bymisjon
​Kirkens Bymisjon ​Hjem for unge med psykiske lidelser og rusavhengighet – 2 prosjektår
​Leieboerforeningen Driftstilskudd
​Leieboerforeningen Tryggere leieforhold for straffedømte
Nedenfra Ideelt AS Boligmerket for leiehjem
​NORCE – Norwegian Research Centre AS ​Implementering av modell for behov og tilgang på tilgjengelige boliger
Norges Handikapforbund ​Rettighetshefter – Bolig og hjelpemidler
Norges Handikapforbund ​Hefte med informasjon om løsninger – tilgjengelige boliger
​Norgeshus AS Norgeshus 100 % eier
​Norgeshus AS Norgeshus ROP – bokvalitet for bostedsløse
NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Community Nytt botilbud for personer med alvorlig ROP-lidelser og voldsadferd i Trondheim
Oslo kommune/NAV Nordstrand ​Fra bostedsløs til boligeier
Oslo kommune, velferdsetaten ​Nytt bolig og finansieringskonsept for bostedsløse med rusproblemer
​Senja kommune ​​Finnsnes bolig- og læringssenter
​SINTEF ​Nytt botilbud til personer med demens og omfattende hjelpetilbud
Tøyen Boligbyggelag Kartlegging av piloteringsmuligheter for tredje sektor i Bydel Gamle OsloNøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom