Nærings- og fiskeridepartementet

Tilskot til selfangstnæringa i 2021

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett ein tilskotsordning for selfangstnæringa i 2021, med ei ramme på 1,750 millionar kroner.

- Tilskotet skal bidra til at størst mogeleg del av totalkvoten blir teke, og at selfangstnæringa skal kunne skape størst mogeleg verdiar basert på råstoff frå sel, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Målgruppa for ordninga er reiarlag og mottak for selprodukt. Det er 250.000 kroner i grunntilskot til kvart fartøy som oppfyller krava, og i tillegg eit fangstavhengig tilskot som blir fordelt til deltakande fartøy basert på tal dyr som blir fangsta. Det kan tildelast maksimalt 1 millionar kroner i fangstavhengig tilskot pr fartøy. I tillegg blir det foreslått å setje av 250.000 kroner til selmottak. Beløpet blir delt på deltakande mottak og talet kjøpte dyr.

Det er fastsett ei kvote på 11 548 grønlandssel som er eitt år og eldre i Vesterisen, og 7000 grønlandssel i Østisen. Fangstperioden er fastsett til 1. april - 30. juni i Vesterisen, samt 1. mars - 31. mai i Østisen.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordninga og utbetaler tilskota. Fartøy som ønskjer å delta i årets fangst må søkje Fiskeridirektoratet region Nord om dette, mens søknadsfristen for tilskotsordninga er sett til 5. mars.

Kontakter

Dokumenter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom