Fiskebåt

Tilrår loddekvote på 70 000 tonn i Barentshavet

Del

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har i dag gitt kvoteråd for lodde i Barentshavet for 2022, og anbefaler i henhold til den vedtatte norsk-russiske høstingsregelen en kvote på 70 000 tonn i 2022.

- Vi er glade for at det går i rett veg etter flere år med stans i dette fisket, men med bakgrunn i observasjonene fiskerne har gjort i Barentshavet og et redusert beitepress fra en nedjustert torskebestand, hadde vi forventet en høyere loddekvote enn 70 000 tonn sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Av kvoten på 70 000 tonn er fordelingen at Norge får 60 prosent, mens resten går til Russland.

Det årlige økosystemtoktet er gjennomført med en relativt god dekning. Toktresultatet estimerer en loddebestand på nær fire millioner tonn, der om lag 36 prosent (1,4 millioner tonn) estimeres til å være modnende lodde som kan bidra til gytebestanden i 2022.

- Den sterke 2020 årsklassen har hatt relativt dårlig vekst og en stor del er derfor ikke stor nok til å bidra til gytebestanden neste år. Toktet viser også en god 2021 årsklasse. I bestandsmodellen benyttes den modnende andelen til å predikere størrelsen på gytebestanden 1. april 2022. I disse beregningene predikeres det at torsk vil spise ca 570 000 tonn lodde som en del av den naturlige dødeligheten. Med et fiske på 70 000 tonn er det estimert at gytebestanden 1. april vil være 424 000 tonn med en sikkerhet på 95 prosent at den vil være over 200 000 tonn, sier ressursforsker i Fiskebåt Gjert Dingsør.

Ifølge Dingsør viser til at kvoterådet, som ble betydelig lavere enn forventet, viser at det er på høy tid at det kommer en ny forvaltningsmodell, noe Fiskebåt har vært en pådriver for å få på plass. Den nye modellen vil bli evaluert i 2022.

Fiskebåt forventer at forvaltning av lodde får mye fokus i forhandlingene med Russland som pågår denne uken.

Kontakter

Bilder

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

Fiskebåt er bekymret for arealbehovet ved vindkraftsatsing11.5.2022 14:16:55 CEST | Pressemelding

Regjeringen vil at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Vårt mål er å få dette til i godt samarbeid med fiskeriinteressene, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag morgen. Fiskebåt er likevel bekymret for det store arealbehovet som kreves, og mener det blir bevilget for lite penger til forskning på konsekvensene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom