GlobeNewswire

Tillkännagivande av Center of Excellence in Crisis Preparedness

Dela

Toronto Centres Centre of Excellence in Crisis Preparedness stärker tillsynsmyndigheters krishantering

TORONTO, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sedan finanskrisen 2008 har Toronto Centre utbildat över 3 600 personer från finansiella tillsynsmyndigheter i över 120 simuleringsprogram för krisberedskap över hela världen, med fokus på utvecklingsländer och tillväxtmarknader. 2019 höll Toronto Centre den allra första regionala virtuella krissimuleringsövningen i realtid för flera jurisdiktioner. Toronto Centres Centre of Excellence in Crisis Preparedness (CECP) tillhandahåller simuleringsbaserad skräddarsydd utbildning i krishantering för tillsynsmyndigheter.

Mot bakgrund av den nuvarande osäkerheten är centrets elever bättre förberedda på att hantera den oväntade globala krisen COVID-19.

Centre of Excellence in Crisis Preparedness främjar organisationens nätverk av globala branschexperter för leverans av programmering och publikationer av hög kvalitet. CECP tillhandahåller åtgärdsorienterad utbildning för tillsynsmyndigheters ökande beredskap för att reagera på akuta händelser. En ny generation simuleringar i realtid hjälper till att förbereda deltagarna på att hantera de implikationer som cyberattacker, pandemier och klimatförändringar – från nationell till global smittspridning – har på finanssektorn. Framtida deltagare kommer att utrustas med viktiga krishanteringsverktyg för att på ett effektivt sätt utvärdera och reagera på krishändelser. Fokus på ledarskapsförmåga som kontinuitetsplanering, kommunikation, samordning och problemhantering bland deltagare i finansiella säkerhetsnät garanterar att våra elever är redo att leda i en kris.

”Finansiella tillsynsmyndigheter måste förbereda sig väl på hur man handskas med en kris innan den inträffar, även om det kanske inte är möjligt att förutsäga källan till problemet. Den snabba utvecklingen av COVID-19-pandemin är ett exempel.”

– Dr Stefan Ingves, ordförande i Toronto Centers styrelse och chef för Riksbanken i Sverige

”Jag hade äran att spela en roll i ett av Toronto Centres krissimuleringsprogram. Som en tidigare invald medlem i den kanadensiska regeringen vet jag att denna utbildning är ovärderlig för alla som har ett finansiellt stabilitetsmandat. Med tanke på dagens globala osäkerhet med COVID-19 är Toronto Centres roll viktigare än någonsin.”

– Barry Campbell, styrelseledamot, Toronto Centre och tidigare statssekreterare till finansministern (Kanada)

”Skapandet av Centre of Excellence for Crisis Preparedness var en naturlig utveckling för oss. Toronto Centre är en global ledare inom utbildning för krisberedskap för finansiella tillsynsmyndigheter. Effekterna av COVID-19 på den globala ekonomin och finansiella system stärker behovet av vårt Center of Excellence.”

– Babak Abbaszadeh, CEO och President, Toronto Centre

LÄS MER

www.torontocentre.org

Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervision (Toronto Center) grundades 1998 och är en oberoende ideell organisation som främjar finansiell stabilitet och tillgång till finansiella tjänster världen över. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kapacitetsuppbyggande program av hög kvalitet för finansiella tillsynsmyndigheter, främst på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer. Vi tror att länder måste ha stabila och inkluderade finansiella system för att frodas. Vårt uppdrag stöder hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen och hjälper till att minska fattigdomen genom att bidra till att bygga dessa ekonomiska grunder. Och hållbar ekonomisk tillväxt är i sin tur en viktig möjliggörare för infrastrukturinvesteringar, stärkande internationell handel och minskning av fattigdom, vilket bekräftas av FN:s 2030-mål för hållbar utveckling och Addis Ababa Action Agenda (Addis Abeba-agendan), finansiering för utveckling. Vårt uppdrag är i linje med Canada’s Feminist International Assistance Policy (Kanadas feministiska internationella biståndspolitik). Sedan starten har vi utbildat mer än 12 000 tillsynsmyndigheter från över 190 jurisdiktioner. Toronto Centre stöds av Global Affairs Canada, Internationella valutafonden, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Comic Relief, Jersey Overseas Aid och andra värdefulla internationella partners.

För mer information vänligen kontakta:

Diana Bird
Communications and Special Projects Coordinator
416-943-9300 x 226
dbird@torontocentre.org

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen1.6.2020 19:30:00 CESTPressemelding

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 1 juni 2020 kl. 20.30 (EEST) Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN. Teckningstiden för Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission om cirka 2,3 miljoner euro (”emissionen”) avslutades 25 maj 2020 i Sverige och 27 maj 2020 i Finland. Enligt det preliminära emissionsutfallet övertecknades emissionen och cirka 273 procent av de tilldelade aktierna tecknades. Av de tilldelade 376 719 780 nya aktierna (”emissionsaktierna”) tecknades 336 033 654 emissionsaktier (cirka 89,2 procent av emissionsaktierna) med företrädesrätt och 40 686 126 emissionsaktier (cirka 10,8 procent av emissionsaktierna) tilldelas i enlighet med emissionsvillkoren. Enligt det preliminära emissio

Nexstim Plc: Preliminary results of the successful rights issue1.6.2020 19:30:00 CESTPress release

Company announcement, inside information, Helsinki, 1 June 2020 at 8:30 pm (EEST) Nexstim Plc: Preliminary results of the successful rights issue NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN, CANADA OR SINGAPORE, OR IN ANY OTHER COUNTRY WHERE PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE AGAINST THE LAW. The subscription period of Nexstim Plc’s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” or “the Company”) rights issue of approximately EUR 2.3 million (“the Share Issue”) ended on 25 May 2020 in Sweden and on 27 May 2020 in Finland. The preliminary results indicate that the Share Issue was oversubscribed and a total of 273% shares were subscribed for of the shares offered. Of the 376,719,780 new shares offered in the Share Issue (“the Offer Shares”), 336,033,654 Offer Shares (approximately 89,2% of the Offer Shares) were subscribed using subscription rights which means that 40,686,126 Offer Shares (approximately 10.8% of

Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 20211.6.2020 17:00:00 CESTPressemelding

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2020 i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) har en valberedning sammankallats, bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks röstmässigt största aktieägare. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av Alces Maximus LLC, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Anders Oscarsson utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Marie Klingspor och Ramsay Brufer utsedd av Alecta. Anders Oscarsson har utsetts till ordförande i valberedningen. Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till agm@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm. För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag s

Kinnevik: Nomination committee ahead of the 2021 Annual General Meeting1.6.2020 17:00:00 CESTPress release

In accordance with the resolution of the 2020 Annual General Meeting in Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”), a Nomination Committee has been convened comprising members appointed by Kinnevik’s largest shareholders in terms of voting interest. The Nomination Committee comprises Cristina Stenbeck appointed by Verdere S.à r.l. and CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck appointed by Alces Maximus LLC, James Anderson appointed by Baillie Gifford, Anders Oscarsson appointed by AMF Insurance & Funds, Marie Klingspor and Ramsay Brufer appointed by Alecta. Anders Oscarsson has been appointed Committee Chairman. Information about the work of the Nomination Committee can be found on Kinnevik’s website at www.kinnevik.com. Shareholders wishing to submit proposals to the Nomination Committee can do so in writing to agm@kinnevik.com or to the Nomination Committee, Kinnevik AB, P.O. Box 2094, SE-103 13 Stockholm Sweden. For further information, visit www.kinnevik.com or contact: Torun Litzén, Director Inve

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER1.6.2020 16:20:00 CESTPress release

Bid procedure on 3 June 2020 Certificate:Commercial paper issued in SEK by non-financial companies with a registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date, i.e. with the maturity date on 3 December 2020 at the latest. Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after 25 May 2020.Bids:Counterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date:Wednesday 3 June 2020Bid time:0900-0930 hours (CEST) on the Bid dateRequested volume: (corresponding nominal amount)SEK 4 billion Highest permitted bid volume: (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SE

Real People Investment Holdings Limited – Appointment of Director1.6.2020 15:00:00 CESTPress release

The board of Real People Investment Holdings Limited has elected to appoint Mr Ralph Buddle as a non-executive director of the company, with effect from 1 June 2020. Mr Buddle is an experienced senior executive and chartered accountant with 35 years’ experience in retail and FMCG. With a background in corporate finance, M&A and strategy, he also has significant investor relations and corporate governance experience within the JSE Top-40 listed environment. * * * * * * * For further information, please contact: Neil Grobbelaar, Group Chief Executive Officer Email: ctaylor@realpeople.co.za Phone number: +27 82 772 5481 The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on June 1st, 2020 at 15:00 CET Attachment RPIH Press Release - Appointment of director 20200528