Motvind Norge

Tillitsbruddet på Haramsøya

Del

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Haramsøya, 11. juni 2020. Foto: Haakon Akselsen/ Motvind Norge
Haramsøya, 11. juni 2020. Foto: Haakon Akselsen/ Motvind Norge

Konsesjonen og konsekvensutredningen er gammel. Fordelene som skal være større enn ulempene er ikke vurdert på tross av at planene nå er halvert. Zephyr hevder sin rett på en statlig plan fra 2009 som ble vedtatt pga forsyningssikkerhet, et argument som i dag ikke er gyldig. Saksbehandlingsfeilene handler om feil faktum og manglende varsling og klagerett.

Motvind Norge har dokumentert brudd på forvaltningsloven, energiloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven i flere vindkraftsaker, bl.a. på Haramsøya. Dette er brudd som utløser offentlig plikt til ulovlighetsoppfølgning, noe både statlig og lokal forvaltning har neglisjert. Statlig forvaltning har siden plan- og bygningsloven ble revidert i 2008, feilinformert lokal forvaltning om myndighetsrollen og lovanvendelsen. Politiet bruker store ressurser for å beskytte vindkraftaktørene, som har unnlatt å ivareta sine plikter etter norsk lov overfor naturen og de berørte. 

NVE har erkjent at det i konsesjonsprosessene har utviklet seg en praksis hvor naboer og rettighetshavere ikke blir varslet eller hørt. Det betyr at disse heller ikke har fått mulighet til å ivareta sine interesser gjennom klage. «Ingen har påklaget vedtaket» skriver NVE og OED nå i saksdokumentene. 

I vindkraftsakene er grunnleggende prinsipper og regelverk systematisk unnlatt eller forhindret.

I vårt demokrati er alle saksbehandlingsregler satt for å ivareta et formål, og de fleste begrunnes med behovet for at befolkningen skal ha mulighet til å ivareta sine interesser. Som å bli varslet når naboeiendommen er planlagt brukt til et stort industrianlegg, og å ha mulighet til å uttale seg om planer i nærmiljøet som har betydning for livskvalitet og næringsgrunnlag. I en rettsstat er retten til å klage når du mener vedtak er fattet på feil grunnlag, elementært. Å kunne omgjøre vedtak som viser seg å få et sterkt urimelig resultat er forvaltningens nødutgang. Dette er stoppesteder i beslutningsprosesser som til sammen utgjør grunnleggende elementer for å sikre rettssikkerheten i samfunnet. 

Vindkraftprosjektene består av en verdikjede der verdien øker for hvert ledd, fra null til flere milliarder. I disse verdikjedene har det i realiteten vært umulig å få omgjort vedtak, uansett hvor urimelig det er, og selv om vedtaket er tuftet på myndighetsmisbruk eller korrupsjon. Konsesjonsmyndighetene har valgt å kalle konsesjoner for «rettigheter» som ikke kan tas fra konsesjonæren. Sannheten er at staten risikerer erstatningskrav fra store investeringsfond, og da heller lar folkets rettssikkerhet sprenges vekk med fjellene. 

Nå gjenstår det å se hvordan Sunnmøre tingrett vurderer tilfellet Haramsøya.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Haramsøya, 11. juni 2020. Foto: Haakon Akselsen/ Motvind Norge
Haramsøya, 11. juni 2020. Foto: Haakon Akselsen/ Motvind Norge
Last ned bilde
Haramsøya november 2020. Foto: Anne Grethe Johnsen/ Motvind Norge
Haramsøya november 2020. Foto: Anne Grethe Johnsen/ Motvind Norge
Last ned bilde
Mot Mannen på Haramsøya, november 2020. Foto: Anne Grethe Johnsen/ Motvind Norge
Mot Mannen på Haramsøya, november 2020. Foto: Anne Grethe Johnsen/ Motvind Norge
Last ned bilde
Mot Mannen på Haramsøya, juni 2020. Foto: Eldar Rogne/ Motvind Norge
Mot Mannen på Haramsøya, juni 2020. Foto: Eldar Rogne/ Motvind Norge
Last ned bilde
Naturskønne Haramsøya og raseringene av øya er blitt et sterkt symbol på tillitsbruddet som følge av  regjeringens hensynsløse og meningsløse   vindkraftregime. Foto: Vegard Halskjelvik/ Motvind Norge
Naturskønne Haramsøya og raseringene av øya er blitt et sterkt symbol på tillitsbruddet som følge av regjeringens hensynsløse og meningsløse vindkraftregime. Foto: Vegard Halskjelvik/ Motvind Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CETPressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CETPressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom