GlobeNewswire

Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik

Dela

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 31 augusti 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 556.242.088, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.163.839.864.

Den 19 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget har delats upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1). Till följd av aktiespliten har antalet aktier i Kinnevik ökat med 278.121.044 aktier under augusti 2020. De 278.121.044 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter kommer antalet aktier i Kinnevik uppgå till 278.121.044, samma antal som före aktiespliten. För mer information om aktieinlösenprogrammet, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Per den 31 augusti 2020 är det totala antalet aktier i Kinnevik uppdelat i två stamaktieserier och elva incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 67.510.864 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 483.822.412 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 385.854 stamaktier av serie B), och
  • 84.068 incitamentsaktier av serie D 2018, 200.344 incitamentsaktier av serie E 2018, 200.344 incitamentsaktier av serie F 2018, 594.516 incitamentsaktier av serie G 2018, 82.650 incitamentsaktier av serie D 2019, 232.650 incitamentsaktier av serie E 2019, 232.650 incitamentsaktier av serie F 2019, 843.990 incitamentsaktier av serie G 2019, 126.400 incitamentsaktier av serie C1 2020, 710.880 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 1.600.320 incitamentsaktier av serie D 2020, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 16.550 incitamentsaktier av serie C1 2020, 81.480 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 248.730 incitamentsaktier av serie D 2020).

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 31 augusti 2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

ZetaDisplay launches next generation global software platform25.11.2020 08:30:00 CETPress release

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) announces the launch of its next-generation software platform for proprietary, cloud-based content scheduling and distribution. The upgraded ZetaDisplay Engage will be implemented with immediate effect with the Group’s international customer base. “Despite the uncertainty in the market, we have continued to invest in our software and services offer during 2020 to accelerate growth”, says CEO Per Mandorf. “After 5,000 manhours of development we are now ready to launch the latest version of our content management system steering our customers’ Digital Signage networks”, Mandorf continues. The upgrade will happen in two phases where the initial focus will be on a state-of-the-art user interface together with a future-proof cloud-based solution. The platform offers a broad range of functionality, is easily connectable to customers’ digital ecosystem and can also handle live data. In parallel, a new standard service catalogue has been l

ZetaDisplay lanserar nästa generations globala mjukvaruplattform25.11.2020 08:30:00 CETPressemelding

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) lanserar sin egenutvecklade nästa generations mjukvaruplattform för schemaläggning och distribution av molnbaserat innehåll. Den uppgraderade mjukvaran ZetaDisplay Engage kommer att implementeras med omedelbar verkan hos koncernens internationella kundbas. "Trots osäkerheten på marknaden har vi fortsatt att investera i vårt mjukvaru- och tjänsteerbjudande under 2020 för att accelerera tillväxten", säger VD Per Mandorf. " Efter 5 000 mantimmar av utveckling är vi nu redo att lansera den senaste versionen av vårt content management system som styr våra kunders Digital Signage-installationer", fortsätter Mandorf. Uppgraderingen kommer att ske i två faser där det inledande fokuset kommer att ligga på ett toppmodernt användargränssnitt tillsammans med en framtidssäker molnbaserad lösning. Plattformen erbjuder ett brett utbud av funktionalitet, är lätt att ansluta till kundernas digitala ekosystem och kan även hantera livedata. Parallell

ArcAroma AB: 201125 Samarbetsavtal med OptiFreeze ökar möjligheten till accelerad tillväxt25.11.2020 08:30:00 CETPressemelding

Pressmeddelande 2020-11-25 ArcAroma och OptiFreeze har idag tecknat ett utvärderingsavtal gällande samarbete. Syftet med avtalet är att utvärdera möjligheten till framtida gemensamma projekt för livsmedelsapplikationer. ArcAromas organisation kommer dessutom stödja OptiFreeze i deras marknadsexpansion för snittblommor. ArcAroma har under de senaste åren mer och mer fokuserat på livsmedelssektorn. Bolaget ser en stor potential i denna globala marknad och har olika applikationer under marknadsutveckling och nya i utvecklingsfas. ArcAromas ledning och styrelse ser att ett fördjupat samarbete med OptiFreeze erbjuder en stor potential att skapa ett starkare och konkurrenskraftigare ArcAroma inom livsmedelsteknik. Det tekniska och vetenskapliga kunnandet i respektive bolag är komplementära. ArcAroma har redan ett starkt fokus på olika livsmedel och här skulle OptiFreeze gedigna grundforskning och höga kompetens inom metodutveckling kunna bidra till att bredda applikationsportföljen. ArcAroma

Avance Gas Holding Ltd Reports Unaudited Results for the Third Quarter of 202025.11.2020 08:00:00 CETPress release

BERMUDA, 25 November 2020 – Avance Gas Holding Ltd (OSE: AVANCE) today reported unaudited results for the third quarter 2020. HIGHLIGHTS An achieved time charter equivalent (TCE) rate of $23,283 on a discharge to discharge basis and $21,524/day on the basis of IFRS 15 accounting standard, compared to $28,453/day and $28,932/day in Q2 2020 respectively.The TCE rates in Q3 reflects ballast cost of approx. $4,000/day, corresponding to an adjusted TCE rate of $27,283 in Q3. The ballast cost will recover into the following quarter.Daily operating expenses (OPEX) were $9,256/day, compared to $8,576/day in Q2 2020. OPEX was impacted by change of technical manager and Covid-19 related crew change expense representing approx. $900/day in Q3.A&G expenses were $727/day, up from $608/day in Q2.Secured funding for predelivery CAPEX of newbuilding program through two transactions In September, the sale of the 2003-built VLGC Avance was successfully completed. Following repayment of debt, the transac

Incap Corporation: Incap Group’s Business Review for January–September 2020: Back on track with good growth and profitability25.11.2020 07:30:00 CETPress release

Incap Corporation Stock Exchange Release Business Review Q3 2020 25 November 2020 at 8.30 a.m. (EET) Incap Group’s Business Review for January–September 2020: Back on track with good growth and profitability July–September 2020 highlights The revenue of the third quarter amounted to EUR 28.1 million, showing an increase of 59.9% (7– 9/2019: EUR 17.6 million).Excluding revenue from AWS Electronics Group acquired in January 2020, the revenue increased organically by 10.7%.Adjusted EBIT was EUR 3.6 million (EUR 2.4 million), corresponding to 12.9% of revenue (13.7%).AWS Electronics Group acquisition related purchase price allocation (PPA) amortisation amounted to EUR 0.4 million (EUR 0.0 million) and non-recurring costs were EUR 0.0 million (EUR 0.2 million). Operating profit (EBIT) was EUR 3.3 million (EUR 2.2 million), an increase of 46.0%, corresponding to 11.6% of revenue (12.7%).Net profit for the period was EUR 2.4 million (EUR 1.8 million), an increase of 33.7%.In November 2020, In

FRO - Third Quarter and Nine Months 2020 Results25.11.2020 07:29:39 CETPress release

Frontline Ltd. (the “Company” or “Frontline”), today reported unaudited results for the three and nine months ended September 30, 2020: Highlights Net income of $57.1 million, or $0.29 per diluted share for the third quarter of 2020 Adjusted net income of $56.4 million, or $0.29 per diluted share for the third quarter of 2020Reported total operating revenues of $247.4 million for the third quarter of 2020Reported spot TCEs for VLCCs, Suezmax tankers and LR2 tankers in the third quarter of 2020 were $49,200, $25,100 and $12,800 per day, respectivelyFor the fourth quarter of 2020, we estimate spot TCE on a load-to discharge basis of $22,600 contracted for 74% of vessel days for VLCCs, $12,600 contracted for 61% of vessel days for Suezmax tankers and $13,800 contracted for 65% of vessel days for LR2 tankers. We expect the spot TCEs for the full fourth quarter of 2020 to be lower than the TCEs currently contracted, due to the impact of ballast days at the end of the fourth quarter as well