Arla Foods

Tilbaketrekking av Castello® kremostring med rom

Del

Arla tilbakekaller et parti Castello® kremostringer med rom fra det norske markedet.

Produktene tilbakekalles på grunn av funn av bakterien listeria monocytogenes. Det berørte partiet er Castello® kremostringer med rom i 125g pakker, og produktene er stemplet med følgende informasjoner:

Produksjonsdato: 27.10.2013

Best før dato: 05.01.2014

Kode: M277

Produksjonssted: Arla Foods Korsvejen Mejeri, Danmark

Mattilsynet i Norge er orientert.

Totalt er mengden av produkter som tilbakekalles i Norge på 87,5 kg. 

Produktene er kun solgt i Meny- og Ultrabutikker.

På grunn av Castello® kremostens PH-verdi og produksjonsmetode, er det ikke sannsynlig at listeria i nettopp denne kremosten kan utvikle seg til et nivå der man kan bli syk av det.

Ut i fra de foreliggende analyseresultatene er det Arlas vurdering at kontamineringen av produktene har skjedd i pakkemaskinen. Alle resultater viser at det er snakk om en lav sporadisk kontaminering. Den aktuelle pakkemaskinen befinner seg i et separat lokale adskilt fra meieriets øvrige pakkelinjer. Det er foretatt en grundig rengjøring av utstyr og lokalet før og etter den gjeldende produksjonen, så forurensingen er begrenset til ovennevnte produktparti.

Har du kjøpt et eller flere av disse produktene, kan du få pengene refundert ved enten å fremvise produktet eller en kvittering i den butikken der produktet er kjøpt.

Arla beklager hendelsen og eventuelle følger for forbrukere. 

Forbrukerkontakt:

Yngvar Egge
Tlf: 918 12 874
E-post: yngeg@arlafoods.com

Om Arla Foods

Arla Foods
Arla Foods
Jerikoveien10 C
1067 OSLO

23 14 18 60 http://www.arla.no