Tieto

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI

Del

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI). På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Tieto utvikler plattformer, løsninger og produkter som benytter AI for mange næringer og segmenter. De nye etiske retningslinjene vil fungere som grunnlag for alle Tieto-medarbeidere som utvikler eller benytter AI. Prinsippene, som er i samsvar med selskapets Code of Conduct, vil videreutvikles etter hvert som AI finner nye bruksområder. Retningslinjene lansert i dag er som følger:

  • Ansvar: Forpliktet til å utnytte AI for gode formål, samfunnet og menneskeheten.
  • Menneskerettigheter: Sikre frihet og fremme sosial ansvarlighet.
  • Rettferdighet og likestilling: Uformell, rettferdig og inkluderende AI som fremmer mangfold og likestilling blant mennesker.
  • Sikkerhet og trygghet: AI-systemer skal bygges for å forhindre misbruk og redusere risikoen for å bli kompromittert.
  • Åpenhet: Bruken av AI skal kunne forklares og være selvforklarende.

 - Verden opplever ekstraordinære fremskritt innen kunstig intelligens, og det viktig at vi tar opp de etiske problemstillingene som oppstår med denne teknologien. Ved å innføre etiske prinsipper og sertifisering i vår daglige drift, tror vi at vi kan bidra til en mer bærekraftig fremtid, og sikre at vi bygger ansvarlig AI som støtter menneskeheten. Bedrifter som utvikler AI har et stort ansvar, og ved å utvikle etiske retningslinjer vil vi bedre kunne lytte til alle deler av samfunnet og dermed sikre de høyeste standarder og maksimal nytte, sier Dr. Christian Guttmann, Leder for Tietos vitenskapssenter for AI, innovasjon og produktutvikling.

Etisk sertifisering
AI vil ha en dyp innvirkning på mange aspekter av våre liv. I dag brukes AI i alt fra selvkjørende biler og visumsøknader til medisinsk diagnose og økonomisk rådgivning, inkludert tilfeller der liv kan være i fare. For medarbeidere som jobber med AI, skal nå Tieto teste ut en intern etikksertifisering. Tusenvis av globale Tieto-medarbeidere har gjennomført interne AI-kurs i 2018 for å forbedre kunnskapen om AI, og denne sertifiseringen tar dette et skritt videre, slik at de som jobber tett med AI-løsninger følger etiske retningslinjer.

Nye posisjoner innen etisk AI
Tieto vil også etablere nye roller som gjelder etikk innen AI. Disse spesialiserte stillingene skal jobbe med åpenhet, ansvarlighet, sikkerhet og rettferdighet ved bruk av AI. Tieto er et av de første selskapene som rekrutterer for disse nye typene roller for å sikre en bærekraftig og ansvarlig utnyttelse av AI i sine virksomheter.

Andre AI-initiativer
Tieto jobber tett med ulike interessenter for å skape et felles etisk rammeverk og bidra til den europeiske debatten om AI, inkludert den europeiske AI-alliansen (European AI Alliance). Tieto er også en del av nasjonale organisasjoner, som er knyttet til ISOs internasjonale standardiseringskomité, med mål om skape standarder for AI og CLAIRE-prosjektet med over 1000 viktige interessenter for å styrke forskning, innovasjon og samarbeid på AI.

Nøkkelord

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Følg pressemeldinger fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tieto

Prosjektet "Fremtidens klasserom" tester ut ansiktsgjenkjenning ved svensk videregående skole15.1.2019 09:39:15 CET | Pressemelding

Hvordan kan AI og ny teknologi redusere lærernes administrative oppgaver i klasserommet? I et pilotprosjekt gjennomført av det nordiske programvare- og tjenesteselskapet Tieto i samarbeid med Anderstorp videregående skole i Skellefteå i Sverige, er det testet ut automatisk elevregistrering gjennom tagger, mobilapper og ansiktsgjenkjenning. Reaksjonene har vært positive, både fra elever og lærere.

Ny nordisk studie viser at etablerte selskaper fremmer digital transformasjon mer enn digitale start-ups15.11.2018 08:56:55 CET | Pressemelding

Den digitale transformasjonen i Norden er ikke primært drevet av start-ups som utfordrer markedet over natten, men av etablerte industriaktører som endrer sine eksisterende virksomheter. Disruptiv innovasjon kommer i økende grad fra selskaper som allerede har en sterk markedsposisjon, eksisterende kundebase, et velfungerende økosystem av partnere og sterk merkevare. Dette er blant de viktigste funnene i den nye studien: Towards a data-driven future, utført av IDC på oppdrag av Tieto.