Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær blir professor II ved NMBU

Del

Knut N. Kjær er ansatt i en professor II-stilling ved NMBU Handelshøyskolen, hvor han skal undervise i og forske på finansiell klimarisiko.

Kjær er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring som kapitalforvalter. Fra 1998 til 2007 ledet han Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet. I 2008 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kapitalforvaltning.

I dag er han styreleder i Sector Asset Management, partner i FSN Capital Partners og styremedlem for APG Asset Management i Nederland, som forvalter Europas største pensjonsfond.

– Min første jobb var i akademia, ved Universitetet i Oslo. Jeg gleder meg til å slutte ringen ved å undervise og forske på finansiell klimarisiko, sier Kjær.

Vår tids viktigste utfordring

Kjær har engasjement for klima og bærekraft, og har tidligere vært styreleder i CICERO senter for klimaforskning. I 2020 deltok han på et seminar i regi av NMBU Handelshøyskolen, det temaet var finansmarkedenes ansvar i det grønne skiftet.

– Global oppvarming er vår tids desidert største utfordring. Hvordan vi møter denne påvirker i økende grad finansmarkedene. NMBU, med sin kjerne av naturvitenskap og gode faglige miljøer innen økonomi og finans gir fremragende mulighet til å bygge og formidle kunnskap om tiltak og konsekvenser, sier Kjær.

I tillegg til å være en bauta innen norsk finans er Kjær en dreven formidler. Han har tidligere forelest ved en rekke av de fremste handelshøyskolene i verden, i tillegg til Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og NMBU.

Glad og stolt

Dekan ved NMBU Handelshøyskolen Casper Claudi Rasmussen NMBU Handelshøyskolen er svært fornøyd med ansettelsen.

– Vi er veldig glade for og stolte over at Knut har valgt å jobbe med oss. Dette vil gi mulighet for å levere utdanning som inkluderer både akademisk kunnskap og praktisk know-how. Vi gleder oss til å få med Knut inn i flere forskjellige emner, og jeg er sikker på at det kommer til å heve undervisningskvaliteten på Handelshøyskolen, sier Rasmussen.

Kjær er ansatt i en ti prosent stilling. Høsten 2022 skal han blant annet bidra med forelesninger innen finansielle investeringer og innen makroøkonomi.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Christian Magnus Falsensvei 30
1433 Ås

67 23 00 00https://www.nmbu.no/

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Følg pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Rød eller blek laks - betydningen av genetikk og miljø17.11.2022 09:09:36 CET | Pressemelding

I det siste tiåret har det vært et økende problem med svak og ujevn rødfarge i laksefilet. Resultatene fra et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og AquaGen viser at flaskehalsen for en rød laksemuskel er tarmen. Samspillet mellom gener som er aktive i tarmen og fôret avgjør hvor rød fileten blir. Genet bco1 like kontrollerer i størst grad evnen til å ta opp pigment fra fôret. Forsøket med stor laks i sjø viste ingen sammenheng mellom et stressende oppdrettsmiljø og blek muskelfarge. Derimot fant vi store fargeforskjeller mellom laks selektert for høy eller lav rødfarge. Forsøkene viser at fiskens genetikk er avgjørende for god innfarging, og at vi trenger mer kunnskap om hvordan fettstoffer i fôret påvirker opptak og omsetning av astaxanthin.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom