Forskningsrådet

Tidenes største tildeling til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor 

Del

Over 80 kommuner deltar i prosjekter for til sammen 210 millioner kroner der de skal samarbeide med forskere om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

– Hvis offentlig sektor skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester også i fremtiden, må vi hele tiden se på om vi kan løse oppgavene på nye og smartere måter. Forskningsbasert innovasjon er et virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt og jobbe mer effektivt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).  

Dette er Forskningsrådets største tildelingen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Offentlige virksomheter fra hele landet deltar i prosjektene som blant annet skal bruke adferdsøkonomi til å øke gjenvinning av husholdningsavfall, skape flere heltidsstillinger i kommunehelsetjenesten og øke kommuners evne til å tenke nytt rundt anskaffelser.  

Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet har alle vært med å finansiere prosjektene som hadde søknadsfrist i september 2019.  

Stor interesse  

Konkurransen har vært hard. Forskningsrådet mottok 110 søknader. 33 prosjekter får finansiering. På grunn av den store interessen har flere støtteverdige prosjekter fått avslag.   

– Vi er glade for å kunne dele ut en rekordstor sum til offentlig sektor, men ser at vi enda ikke er i nærheten av å nå det volumet av forskningsbasert innovasjon vi trenger om vi skal møte samfunnets utfordringer. Innovasjon i offentlig sektor må bli mer kunnskapsbasert og mer systematisk og da er samarbeid med forskere nødvendig, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.  

Innovasjon i et Miljølaboratorium   

Ett av prosjektene som får tildeling er Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering som BIR AS står bak. BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 356 600 innbyggere og næringsliv i syv eierkommuner i Bergensområdet. 

– I prosjektene skal vi utstyre eksisterende containere og fellesbeholdere med digitaliserte innkastluker. Innbyggerne skal få egne ID-brikker. Slik kan vi kombinere teknologisk nyvinningen med adferdsøkonomiske tiltak, økonomiske og psykologiske insentiver. Vi skal "nudge" innbyggerne til mer ansvarlig avfallshåndtering. Vi kaller det Miljølaboratoriet der vi kan måle effekten av ulike tiltak, sier Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR AS. BIR ligger i fronten i Europa i utvikling av digitale systemer for avfallshåndtering, og vil i dette prosjektet samarbeide med landets ledende forskningsmiljø innenfor adferdsøkonomi, FAIR og FAIR Insight Team ved NHH. 

Norge er, i tråd med EU-reguleringen, i ferd med å øke krav til utsortering av ulike avfalls- og ressurstyper for å øke graden av materialgjenvinning. Dagens krav på 50 prosent, som for de fleste fremdeles ikke er oppnådd, skal økes videre til 65 prosent. For å kunne oppnå økt gjenvinning fra husholdningsavfallet, må innbyggerne kildesortere avfallet sitt bedre. 

– Dette prosjektet vil skape kunnskapsgrunnlaget som trengs for å utforme fremtidens avfallstjenester for fler-husholdninger, for å oppnå maksimal kildesortering til så lav kostnad som mulig. Verdipotensialet for resultatene fra dette prosjektet er enormt - overførbarheten til andre land er svært stor, sier Nævdal. 

Se listen over innvilgede søknader

Forskningsrådets innovasjonskart viser alle kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i tidligere eller pågående innovasjonsprosjekter de siste årene. Se om din kommune er blant dem. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom