Fana Sparebank

Tidenes boliglånsvekst

Del

Fana Sparebank økte utlånene til boligformål med 1.101 millioner kroner i 3. kvartal. Det er den høyeste veksten som er registrert i bankens historie på et kvartal. Mye kan tilskrives Himla Banktjenester, som bidrar med drøyt halvparten av volumet. Kvartalsveksten innen personmarkedet er på hele 5,8 prosent. Utlånsvolumet følges av et høyt antall nye kunder til banken. Det siste kvartalet er 624 nye kunder registrert. Fana Sparebank åpnet i september et nytt kontor i Os, og bekrefter med det at banken legger stor vekt på å satse på nærhet til kunder i alle kanaler. Koronasituasjonen påvirker fortsatt banken på flere områder. Daglig drift gjennomføres likevel tilnærmet som normalt, hvilket også gjenspeiles i kvartalsregnskapet.

— Boliglånsveksten overgår alt vi tidligere har opplevd, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø, og fortsetter: — Vi lykkes godt på bred front både i den tradisjonelle bankvirksomheten og med vårt nye heldigitale konsept, Himla Banktjenester. Vi har nå passert 850 millioner kroner på denne innovative plattformen. For tiden kommer mer enn halvparten av alle våre nye boliglån fra Himla, og med dette kommer det også et gledelig høyt antall nye kunder som vi kan ønske velkommen.

Resultat etter skatt for 3. kvartal utgjorde 45,0 millioner kroner mot 49,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 7,2 prosent for kvartalet.

— Det fremlagte regnskapet viser at vi er på god vei til en normalisering i en ellers vanskelig tid. Digitaliserte prosesser gjør at vi kan håndtere den høye utlånsveksten uten særlig økning av kostnadsbasen. Med god tilgang til langsiktig finansiering i obligasjonsmarkedet gjennom boligkredittselskapet, oppnår vi tilfredsstillende lønnsomhet med denne satsningen, avslutter Nærø.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 3. kvartal og per 30.09.2020. Konsern.

 

Kvartal 2020

Hittil i år

 

Q3

Q2

Q1

30.09.2020

30.09.2019

Rentenetto (MNOK)

84,1

66,3

95,1

245,6

275,6

Resultat før tap (MNOK)

51,7

74,0

3,1

128,7

169,7

Resultat for perioden (MNOK)

45,0

64,8

-16,2

93,5

144,2

Totalresultat (MNOK)

45,0

64,8

-16,2

93,5

144,2

Forvaltningskapital (MRD)

29,4

27,7

27,0

29,4

26,2

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

4,8/9,0

3,7/5,4

-0,1/4,5

9,0

5,4

Innskuddsdekning konsern %

46,9

49,3

49,0

46,9

49,6

Kostnadsprosent

54,5

43,4

95,4

58,7

52,0

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

58,6

62,1

54,9

58,2

51,7

Kostnadsprosent fra bankvirksomheten

54,2

58,8

49,8

53,8

46,2

Kapitaldekning %

19,5

20,2

20,6

19,5

19,7

-       hvorav ren kjernekapital

16,6

17,2

17,5

16,6

16,6

Netto tap i % av GFK

-0,09

-0,05

0,28

0,04

-0,10

Egenkapitalavkastning etter skatt %

7,2

10,7

-2,7

5,1

7,8

 

Nøkkelord

Kontakter

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Himla vekst i Fana Sparebank18.8.2020 13:25:27 CEST | Pressemelding

Introduksjonen av Himla Banktjenester i juni har vært et stor suksess. Etter to måneders drift er utlånene kommet opp i 450 millioner kroner. I tillegg opplever Fana Sparebank sterk utlånsvekst i personkundemarkedet. Boliglånsveksten i 2. kvartal var 4,6 prosent, og er den høyeste som er registrert i bankens historie. Korona-situasjonen påvirker de fremlagte tallene for 2. kvartal, og er fortsatt et forhold som vies stor oppmerksomhet både overfor kunder og ansatte.

Himla live-streamer boliglånsrenten på nett og mobil15.6.2020 08:58:52 CEST | Pressemelding

Himla Banktjenester av Fana Sparebank tror at bankkunder er lei av å lure på om naboen har bedre rente, og om det snart er på tide å prute på boliglånet på nytt. Derfor har de tatt opp kampen om Norges beste boliglånsrente. De tilbyr nå lånet som er både konkurransedyktig og som ikke gjør forskjell på kundene. Alle får den samme, lave renten så lenge de har 25% egenkapital. Himla gjør jobben for kundene, men kunden trenger ikke å ta dem på ordet. De kan til enhver tid sjekke hvor Himla står på rentepallen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom