Trygg Trafikk

Ti omkommet i trafikken i august

Del

I løpet av de tre sommermånedene mistet 25 personer livet i trafikken. Ti av disse omkom i august. Det betyr at det er 65 personer som har mistet livet i trafikken i 2019, mot 62 personer i samme periode i fjor.

Gjennomsnittet for sommermånedene de siste fem årene er over 40 omkomne.

- Sommeren inneholder som regel mange omkomne i trafikken. Risikoen for å miste livet eller bli alvorlig skadd er nesten dobbelt så stor i denne perioden av året når vi ser på de siste fem årene under ett. I år skiller det seg litt ut. Det har fortsatt vært mange alvorlige ulykker, men vi ser en nedgang i antall omkomne denne sommeren, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Antall drepte i trafikken har blitt færre over tid i Norge, og Johansen mener det er det langsiktige helhetlige arbeidet som er nøkkelen.

- Vi har over tid hatt god tradisjon for å jobbe godt på tvers av etater, organisasjoner og myndigheter. Den norske samarbeidsmodellen har bidratt til en rekke gode og konkrete tiltak for å få ned antall drepte i trafikken. Fysiske tiltak, holdningsskapende arbeid, fartsreduserende tiltak og et sterkt UP har samlet vært avgjørende for den positive utviklingen, sier Johansen.

Flest omkommet i Nordland

Nordland har vært spesielt hardt rammet så langt i år med tolv omkomne. I samme periode i fjor var det fem personer som mistet livet i Nordland og vi må tilbake til 2010 for å finne flere omkomne enn i år.

- Vi ser en dobling i antall omkomne i Nordland fra i fjor, og det er langt fra den utviklingen vi ønsker. Dette viser at det fortsatt gjenstår en betydelig innsats før vi kan si oss fornøyd, sier Johansen. 

I august er det seks bilførere, to bilpassasjerer, en syklist og en MC-fører som har mistet livet, og av disse var seks menn og fire kvinner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg saker fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom