Avinor

Testing og restriksjoner vil gi køer på Avinors lufthavner

Del

Etter over et år med rekordlav trafikk rigger Avinors flyplasser seg nå til for å ta imot flere reisende i tiden fremover. For de som skal reise til og fra utlandet vil det bli en annen reiseopplevelse enn det man er vant til fra før pandemien.

På grunn av myndighetenes strenge innreiserestriksjoner og generelle smittevernskrav er det behov for økt dokumentkontroll, utvidet grensekontroll, testing, krav om avstand og opphold på karantenehotell. Dette medfører store endringer i passasjerstrømmene på flyplassene i Norge. Dette betyr at spesielt utlandsreisende må forvente køer og tidvis lang ventetid i tiden fremover. For å hindre importsmitte må alle som ankommer Norge fra utlandet fremvise dokumentasjon for grensepolitiet. Kontrollene foretas stor grad manuelt.

De største utfordringene kommer på Norges mest trafikkerte flyplass, Oslo lufthavn.

- Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for god flyt i de arealene vi har, men med restriksjonene som fortsatt gjelder for utenlandsreisende må det forventes at køer vil oppstå, sier lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby. Dette gjelder spesielt på ankomst utland hvor grensekontrollen tar vesentlig lenger tid enn normalt. Enkelte dager har vi hatt køer på opptil 5-6 timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden fremover, da flere skal ut og reise, fortsetter hun.

Utenlandsreisende må forberede seg godt - også på avgang

Krav til dokumentasjon, oppmøtetid og lignende vil variere fra flyselskap til flyselskap, men spesielt reisende som skal til utlandet anbefales å beregne ekstra god tid. Per i dag må alle som skal reise til utlandet sjekke inn via bemannede skranker. Dette skyldes omfattende krav fra myndighetene til reisedokumentasjon på grunn av koronasitasjonen. Det er derfor enda viktigere enn før at de som skal reise til og fra utlandet holder seg oppdatert på informasjon som kommer fra flyselskapet / reiseselskapet, og sette seg inn i hvilke krav som stilles til dokumentasjon når man reiser inn og ut av landet. Dette kan være med på å bidra til kortere ventetid.

- Jeg vil oppfordre alle som skal reise om å ha tålmodighet og ta hensyn til medpassasjerer og ansatte på lufthavnen, sier Westby. Vi ser frem til at de reisende kommer tilbake til flyplassene våre, men vi vet at situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres eller at kontrollene kan automatiseres. Passasjerene må være forberedt på køer og ventetider, og vi klargjør nå midlertidige arealer for å tilrettelegge for dette, forklarer hun.

Avinor samarbeider tett med myndighetene for å se på grep som kan øke kapasiteten i takt med at trafikken kommer tilbake.

Mer normal situasjon på innland

For de som skal reise innenriks i Norge forventer Avinor en mer normal situasjon. Innenlandsreisende trenger ikke vise frem noen spesiell dokumentasjon og kan bruke selvbetjente innsjekkingsautomater som vanlig. De som skal fly innenlands må likevel være forberedt på at det kan oppstå noe køer også her, spesielt på grunn av avstandskravene som gjør at de reisende må spre seg ut over et større areal enn vanlig.

De reisende bes om å bidra der de kan for å sikre godt smittevern.

- De generelle rådene om å bruke munnbind og holde deg hjemme hvis du er syk gjelder også når du skal ut og reise fra Avinors lufthavner, sier Ramstad Westby. I tillegg til at vi har ansatte som skal hjelpe til med å kunne holde avstand minner vi om at den enkelte selv er ansvarlig for å følge myndighetenes råd og ta hensyn til andre.

Mer informasjon og gode råd finner du her.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Intensjonskunngjøring – tildeling av areal for pilottesting av deicing ved Oslo lufthavn8.10.2021 11:21:16 CEST | Aktuelt

«Avinor har til hensikt å inngå kontrakt med MSG Aviation AS («MSG») om utleie av et areal vest av dagens deice plattform Bravo Nord på Oslo lufthavn Gardermoen («OSL»). MSG skal benytte arealet til å etablere et pilotanlegg for avising, flyvask, motorvask og inspeksjon av fly på OSL. Pilotanlegget skal teste ny teknologi og fremgangsmåte for gjennomføring av avising og de andre tre tjenestene, og skiller seg fra tradisjonelle avisingsmetoder som i dag benyttes ved OSL og andre lufthavner. MSGs formål med pilotanlegget er å teste tekniske, operative og kommersielle forhold knyttet til etablering og drift av slikt anlegg under realistiske driftsforhold ved en større lufthavn. MSG vil som del av piloten tilby flyselskap og handlere tilgang til avisingsvæske og bruk av anlegget for avvising mot vederlag som del av den kommersielle utprøvingen av konseptet. Avtalen vil gi MSG adgang til å benytte arealet på OSL for en periode på tre år regnet fra byggestart for prosjektet, hvoretter avtale

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom