Statens vegvesen

Tester ut om veiprising er et alternativ til bompenger

Del

For å vurdere hvordan teknologien for veiprising fungerer og få mer erfaring fra bilistene, gjennomfører Statens vegvesen et forsøk i Trondheim med 200 kjøretøy.

Satellittbasert veiprising innebærer at en enhet i bilen registrerer når, hvor og hvor langt den kjører. Illustrasjon: Silje Totland, Teknologirådet
Satellittbasert veiprising innebærer at en enhet i bilen registrerer når, hvor og hvor langt den kjører. Illustrasjon: Silje Totland, Teknologirådet

Bompengeordningen er et lokalt forankret virkemiddel for å finansiere veibygging, infrastruktur på vei og for å styrke kollektivtransport. I byer benyttes bompenger i tillegg til å regulere trafikken. Bompenger kan imidlertid ha uheldige sider ved at noen må betale mye og andre lite, avhengig av hvor man bor. Fra både politisk og faglig hold har man derfor tatt til orde for å erstatte bomavgifter med veiprising, det vil si at hvor langt du kjører, når på døgnet, hvor du kjører og hvor mye kjøretøyet forurenser vil avgjøre hvor mye du skal betale.

En enhet i bilen registerer bilens kjøremønster

I bilene som deltar i forsøket vil det bli montert en enhet som midlertidig registrerer hvor deltagerne kjører. Enheten beregner avgift og oversender kun hvor mye du skal betale til baksystemet. Datasporene lagres lokalt i kjøretøyet i samsvar med Datatilsynets personvernregler. Kun eier kan hente ut posisjonsdataene og personvernet er derfor godt tatt vare på under forsøket.

Forurenser betaler 

Det vil være ulike takster for ulike kjøretøy på forskjellige tider av dagen. En app som kobles tråløst til registreringsenheten vil gi sjåføren prisinformasjon og forteller hvor du har kjørt.

– Fra tidligere forsøk ser vi at noen betaler mer, mens andre betaler mindre bompenger ved veiprising. Noen krysser bomringer mens andre kjører hovedsakelig innenfor ringene. Det vil bli dyrere å bruke veien i rushtrafikk når man forurenser mer på grunn av kø, enn om man kjører på andre tider av døgnet med lite trafikk. Dette følger prinsippet om at forurenser betaler, sier prosjektleder Ørjan Tveit i Statens vegvesen.

Behøver mer erfaring fra bilistene

– Vi ønsker å få mer erfaring med både tekniske muligheter, begrensninger og brukerkrav slik at myndighetene har et bedre grunnlag for å vurdere løsningen. Når resultater fra forsøket foreligger og forskningsprosjektet er ferdigstilt, vil det bli et politisk spørsmål om veiprising er aktuelt i Norge, avslutter Tveit.

Forskningsprosjektet støttes av Norges Forskningsråd

Forsøket er en del av et forskningsprosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd og skjer i samarbeid med Statens vegvesen, Sintef og Q-Free.

Testen vil bli gjennomført i perioden februar til april i Trondheim. Dersom du er interessert i å delta, send en e-post til its-pilot@vegvesen.no.

Fakta Veiprising

Med veiprising er det mulig å regulere trafikken gjennom at trafikantene betaler for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider. Hvor langt du kjører, når på døgnet, hvor du kjører og hvor mye kjøretøyet forurenser registreres på en enhet i bilen og avgjør hvor mye du skal betale. Inntektene kan gå til vei, kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak i området det kjøres i.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Veiprising - et alternativ til bompenger

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Satellittbasert veiprising innebærer at en enhet i bilen registrerer når, hvor og hvor langt den kjører. Illustrasjon: Silje Totland, Teknologirådet
Satellittbasert veiprising innebærer at en enhet i bilen registrerer når, hvor og hvor langt den kjører. Illustrasjon: Silje Totland, Teknologirådet
Last ned bilde
Kartet viser hvor dagens bompunkter er plassert og området hvor Statens vegvesen vil prøve ut teknologien med veiprising. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kartet viser hvor dagens bompunkter er plassert og området hvor Statens vegvesen vil prøve ut teknologien med veiprising. Illustrasjon: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom