GlobeNewswire by notified

Terranets tillträdande vd ingår avtal om att förvärva teckningsoptioner

Dela

PRESSMEDDELANDE
Lund, 26juli2022

Terranetsnyutnämnde vdMagnus Andersson har ingått avtal om att förvärvasamtliga av sina 2 500 000 berättigade teckningsoptioner i bolaget i samband med att han tillträder som ny vd. Optionerna tillhör det incitamentsprogram för ledning och anställda som årsstämman 2022 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag.

Terranets styrelseordförande Anders Blom kommenterar optionsköpet:

”Det här är såklart en viktig signal som visar att tillträdande vd ser med långsiktighet på sin roll, ser potentialen i Terranet och känner ett genuint engagemang för det vi vill uppnå. Det är en bra utgångspunkt för att ta sig an vd-rollen”.

Tillträdande vd Magnus Andersson;

”Jag tror starkt på Terranet och marknaden man verkar inom, därför känns det naturligt att också ta en finansiell position i bolaget i samband med att jag kliver på som vd”.

Som tidigare meddelats tillträder Magnus Andersson sin roll som vd i Terranet senast den 1 september i år.

Tidigare i år meddelade Terranet också att bolagets CTO Nihat Küçük samt styrelseledamöterna Magnus Edman, Göran Janson och Karolina Bjurehed förvärvar teckningsoptioner i bolaget. Även dessa optionsköp sker inom ramen för de två incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2022 kl. 08.00 CET

Om Terranet AB (publ)

Terranetsmål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordonsom skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp aven unik, patenterad sensorteknologi laserskannarTerranetssystem BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lundoch i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Nominating committee ahead of Industrivärden’s 2023 AGM3.10.2022 10:00:00 CEST | Press release

In accordance with a resolution for the Nominating Committee made by the 2011 Annual General Meeting, and which applies until further notice, the Chairman of the Board is assigned the task of contacting four shareholders from among the largest registered shareholders in terms of votes in Euroclear Sweden AB's printout of the shareholder register as per the last business day in August, who each appoints one representative who is not a director on the Company's board, to form together with the Chairman of the Board a Nominating Committee for the time until a new Nominating Committee has been appointed. The Nominating Committee appoints a committee chair from among its members. The composition of the Nominating Committee shall be made public not later than six months before the next Annual General Meeting. No fee is payable for work on the Nominating Committee. Accordingly, the Nominating Committee has the following composition: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Walla

Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS)3.10.2022 08:55:00 CEST | Press release

SAMPO PLC MANAGERS’ TRANSACTIONS 3 October 2022 at 9:55 am Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS) Sampo plc (business code 0142213-3) has received the following notification under Article 19 of the Market Abuse Regulation. The transaction concerns the change of ownership in Alectoris AS. After the transaction, Wahlroos doesn’t have controlling interest in Alectoris AS. ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Björn Wahlroos Position: Member of the Board/Deputy member Issuer: Sampo plc LEI: 743700UF3RL386WIDA22 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 20225/5/4 ____________________________________________ Transaction date: 2022-09-27 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI0009003305 Nature of the transaction: GIFT, DONATION OR INHERITANCE (MADE) Transaction details (1): Volume: 570,000 Unit price: 0 N/A Aggregated transactions (1): Volume: 570,000 Volume weighted average price: 0 N/

Norsk Hydro: Status share buyback program3.10.2022 08:10:00 CEST | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share buyback program: March 29, 2023 Overview of transactions: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055.919 895 23827.09.2022170 00057.779 820 30528.09.2022178 00055.879 945 44729.09.2022170 00057.679 803 52630.09.2022170 00058.539 950 746Total transactions under the program:865 00057.1349 415 263 Following the above listed transactions, Norsk Hydro ASA owns a total of 17 317 403 shares, corresponding to 0.84% of Norsk Hydro ASA's share capital. Attachment: An overview of all the completed transactions under the program for the dates specified above is attached to this notification and available on www.newsweb.no. This is information that Norsk Hydro ASA is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer3.10.2022 08:10:00 CEST | Pressemelding

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023 Oversikt over transaksjoner: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055,919 895 23827.09.2022170 00057,779 820 30528.09.2022178 00055,879 945 44729.09.2022170 00057,679 803 52630.09.2022170 00058,539 950 746Total transactions under the program:865 00057,1349 415 263 Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 17 317 403 egne aksjer, tilsvarende 0,84% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital. Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no. Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav