GlobeNewswire by notified

Terranet offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”),har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilken styrelsen beslutade om den 17 maj 2023. Prospektet har idag, den 25 maj 2023, godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 25 maj 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.terranet.se, på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Mangold Fondkommissions webbplats i samband med att teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 25 maj 2023: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
  • 29 maj – 13 juni 2023: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
  • 29 maj – 8 juni 2023: Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North Premier Growth Market
  • 29 maj – vecka 26, 2023: Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Premier Growth Market
  • 15 juni 2023: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa påwww.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Equinor ASA: Share buy-back6.6.2023 08:00:00 CEST | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the second tranche of the share buy-back programme for 2023 was announced: 4 May 2023. The duration of the second tranche of the buy-back programme for 2023: 11 May to no later than 25 July 2023. Size of the buy-back programme: Up to 94,000,000 shares, with a maximum total consideration for the second tranche: USD 550,000,000. From 29 May to 2 June, Equinor ASA has purchased a total of 2,117,395 own shares at the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 288.2593 per share. Aggregated overview of transactions per day: DateAggregated volume (number of shares)Weighted average share price (NOK)Total transaction value (NOK)29 May30 May510,000292.4021149,125,071.0031 May560,000284.7080159,436,480.001 June550,000284.5167156,484,185.002 June497,395292.1483145,313,103.68Previously disclosed buy-backs under the second tranche of the 2023 programme 4,0

Progress on share buyback programme6.6.2023 08:00:00 CEST | Press release

Progress on share buyback programme ING announced today that, in line with the launch of our €1.5 billion share buyback programme announced on 11 May 2023, we repurchased 1,711,037 shares during the week of 29 May 2023 up to and including 2 June 2023. The shares were repurchased at an average price of €11.81 for a total amount of €20,199,121.24. For detailed information on the daily repurchased shares, individual share purchase transactions and weekly reports, see the ING website at www.ing.com/investorrelations. The total number of shares repurchased under this programme to date is 5,466,433 ordinary shares at an average price of €11.91 for a total consideration of €65,084,362.50. To date approximately 4.34% of the maximum total value of the share buyback programme has been completed. Note for editors For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updates can be found in the Newsroom or via the @ING_news Twitter feed. Photos of ING operations, buildings and it

Genmab to Participate in a Fireside Chat at the Goldman Sachs 44th Annual Global Healthcare Conference6.6.2023 08:00:00 CEST | Press release

Media Release COPENHAGEN, Denmark; June 6, 2023 Genmab A/S (Nasdaq: GMAB) announced today that its Chief Financial Officer Anthony Pagano will participate in a fireside chat at the Goldman Sachs 44th Annual Global Healthcare Conference in Dana Point, CA, 11:20 AM PDT on June 13, 2023 (2:20 PM EDT / 8:20 PM CEST). A webcast of the fireside chat will be available on Genmab’s website at https://ir.genmab.com/events-and-presentations#content. About Genmab Genmab is an international biotechnology company with a core purpose guiding its unstoppable team to strive towards improving the lives of patients through innovative and differentiated antibody therapeutics. For more than 20 years, its passionate, innovative and collaborative team has invented next-generation antibody technology platforms and leveraged translational research and data sciences, which has resulted in a proprietary pipeline including bispecific T-cell engagers, next-generation immune checkpoint modulators, effector function

Sampo plc’s share buybacks 05/06/20236.6.2023 07:30:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 06/06/2023 at 08:30 am Sampo plc’s share buybacks 05/06/2023 On 05/06/2023 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)7,94943.63AQEU31,84643.50CEUX13,65043.61TQEX66,55543.52XHELTOTAL120,00043.53 *rounded to two decimals On 29 March 2023, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 400 million in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 3 April 2023, is based on the authorisation granted by Sampo's Annual General Meeting on 18 May 2022. After the disclosed transactions, the company owns in total 4,530,623 Sampo A shares representing 0.89 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Details o

IDEX Biometrics – Disclosure of holding - 6 June 20236.6.2023 07:30:00 CEST | Press release

This notice is issued by IDEX Biometrics ASA on behalf of the shareholder mentioned below. Reference is made to the disclosure on 26 May that Robert Keith had lent 42,000,000 shares in connection with the settlement of Tranche 1 in the private placement of shares in IDEX Biometrics on 24 May 2023. The shares have been returned to Mr. Keith. After the return of the shares, Mr. Keith and close relations hold 157,873,873 shares or rights to shares or 12.3% of the total outstanding shares and votes in IDEX Biometrics, based on the share capital after completion of Tranche 1 of the private placement. This notice was published by Erling Svela, Vice president of finance, on 6 June 2023 at 07:30 CET on behalf of IDEX Biometrics ASA on behalf of Robert Keith.