NBBL - Norske Boligbyggelag

Temperaturen i boligmarkedet tiltar igjen

Del

Boligmarkedsbarometeret stiger fra 6,7 i mai til 9,1 i juni. Barometeret som måler den beryktede psykologien i markedet bryter dermed en tre måneders fallende trend. Oppgangen skyldes at andelen som tror på høyere boligpriser øker fra 51 til 55 prosent.

Andelen av det norske folk som tror på høyere boligpriser øker fra 51 i mai til 55 prosent i juni. Boligmarkedsbarometeret utføres i regi av Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Andelen av det norske folk som tror på høyere boligpriser øker fra 51 i mai til 55 prosent i juni. Boligmarkedsbarometeret utføres i regi av Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

55 prosent tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder stiger fra 51 prosent i mai til 55 prosent i juni. Optimismen er som før størst på Østlandet, men gapet til de andre landsdelene har blitt mindre. Kun seks prosent tror på boligprisnedgang.

Åtte av ti forventer høyere boliglånsrente

Norges Bank økte styringsrenten til 1,25 prosent i juni. Mange bankkunder får dermed brev om renteøkning i disse dager. Folket har imidlertid vært godt forberedt og andelen som har trodd på økt boliglånsrente ligger stabilt rundt 80 prosent.

Et sterkt arbeidsmarked fungerer som en motvekt til økt rente

Som en følge av oppgangstider i norsk økonomi er arbeidsledigheten lav og lønnsveksten tiltagende. Kun fem prosent er bekymret for å miste jobben det kommende året.

Et boligmarked i balanse

Boligmarkedet har det siste året vært preget av en etterlengtet balanse, med stort boligtilbud og høy etterspørsel. Boligmarkedsbarometeret måler først og fremst temperaturen i markedet og utslagene har derfor vært nokså små. Oppgangen i juni indikerer fortsatt moderat boligprisvekst, til tross for utsikter til økt rente.

Boligmarkedsbarometeret

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 11.-17. juni. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (48,7-80,4+59,1) / 3 = 9,1

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nbbl.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Andelen av det norske folk som tror på høyere boligpriser øker fra 51 i mai til 55 prosent i juni. Boligmarkedsbarometeret utføres i regi av Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Andelen av det norske folk som tror på høyere boligpriser øker fra 51 i mai til 55 prosent i juni. Boligmarkedsbarometeret utføres i regi av Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret juni 2019. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret juni 2019. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret juni 2019, spørsmål 1. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret juni 2019, spørsmål 1. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret juni 2019, spørsmål 2. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret juni 2019, spørsmål 2. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret juni 2019, spørsmål 3. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret juni 2019, spørsmål 3. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.050.000 medlemmer og forvalter omlag 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap over hele landet.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom