GlobeNewswire by notified

Telenor etablerer fiberselskap i Norge

Del

(Fornebu 07 september 2022) Telenor inngår en transaksjon som skal støtte fremtidige investeringer i Norges telekominfrastruktur.

Tidligere i år påbegynte Telenor en prosess for å vurdere etableringen av et eierselskap for passiv fiberinfrastruktur, med en medinvestor i en minoritetsposisjon. Telenor har nå kommet til enighet om å selge 30 prosent av det nye fiberselskapet til et konsortium ledet av det globale investeringsselskapet KKR, som investerer gjennom sin kjerneinfrastrukturstrategi. Konsortiet inkluderer Oslo Pensjonsforsikring som medinvestor.
Det nyetablerte selskapet er et datterselskap av Telenor og vil bli en del av det nye forretningsområdet Telenor Infrastruktur. Selskapet vil eie de passive elementene i det norske fibernettet. Dette omfatter omtrent 130.000 kilometer med kabler som leverer tjenester til omtrent 560.000 husstander. Eiendelene vil bli skilt ut fra Telenor Norge før transaksjonen sluttføres. Telenor Norge blir selskapets eneste kunde og alle operasjonelle prosesser vil være styrt av Telenor. Telenor har hatt en lang og grundig dialog med myndighetene som har gitt sin samlede tilbakemelding om at transaksjonen ivaretar viktige sikkerhets- og regulatoriske hensyn.

Transaksjonen priser Telenors fiberselskap til 36,1 milliarder kroner og tilfører Telenor omtrent 10,8 milliarder kroner. Selskapet leverte et EBITDA-resultat på 1,7 milliarder kroner i 2021.

– Transaksjonen er i tråd med strategien som vi presenterte på vår kapitalmarkedsdag sist måned. Den frigjør kapital for å fortsette den høye utrullingstakten på fiber samtidig som den synliggjør verdier i Telenors infrastrukturportefølje. Vi inngår et samarbeid med sterke investorer som har en lang tidshorisont. Telenor kommer til å foreslå at deler av vederlaget brukes til tilbakekjøp av aksjer. Vi mener denne transaksjonen er fordelaktig for alle parter og sikrer fremtidige fiberinvesteringer i Norge, sier Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor ASA.

– Vi er veldig glade for å investere langsiktig kapital i norsk infrastruktur. KKR har betydelig erfaring innen investering i telekominfrastruktur, og vi ser frem til å støtte Telenors fiberstrategi i Norge, sier Julian Barratt-Due, direktør for europeisk infrastruktur i KKR.

– Vi er stolte av å være en del av investeringen og ser frem til å fortsette utviklingen av norsk fiberinfrastruktur sammen med Telenor og KKR, sier Lars Haram, investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring.

Fakta om transaksjonen:

  • Telenor beholder kontroll over selskapet med en 70 prosent eierandel.
  • Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2023.
  • Transaksjonen vil ikke ha noen innvirkning på kundene. Telenor Norge vil fortsatt håndtere alle kunder, inkludert grossistkunder, som vanlig.
  • Transaksjonen vil ikke medføre endringer i Telenors regulatoriske forpliktelser, inkludert sikkerhet og den norske ekomloven.
  • Det nyetablerte fiberselskapet blir et Telenor-datterselskap.

Telenor planlegger å gjennomføre et program for tilbakekjøp av aksjer for å kompensere for kontantstrømmen som tilfaller de nye minoritetseierne etter transaksjonen. Styret i Telenor vil derfor be generalforsamlingen om en fullmakt til å gjennomføre et tilbakekjøp av aksjer tilsvarende omtrent 30 prosent av transaksjonsvederlaget. Telenor har i avtalen sikret seg en forkjøpsrett ved framtidig salg av minoritetsandelen. Med bakgrunn i hensyn knyttet til nasjonal kontroll samt hvordan andre samfunnsmessige hensyn best kan ivaretas, har staten og Telenor inngått en avtale om at staten kan overta forkjøpsretten dersom Telenor ikke ønsker å benytte den.

KKR er et ledende globalt investeringsselskap. I 2008 etablerte KKR sin globale infrastrukturvirksomhet og dette har siden vokst til å bli en av verdens største infrastrukturinvestorer med et team på rundt 75 dedikerte profesjonelle investorer. Firmaet har infrastruktureiendeler for rundt 49 milliarder amerikanske dollar globalt og har foretatt rundt 65 investeringer i infrastruktur på tvers av en rekke undersektorer. KKRs infrastrukturplattform er utviklet spesielt for langsiktige, kapitalintensive strukturelle investeringer.

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. OPF leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune, kommunale virksomheter, flere av kommunens aksjeselskaper og ansatte ved sykehus som tidligere var eid av Oslo kommune. OPF er en av de største ikke-statlige investeringsforvalterne i Norge, med rundt 125 milliarder kroner i forvaltningskapital (12,5 milliarder euro). OPF har lang erfaring med investeringer i norsk eiendom og infrastruktur.

Investorkontakter:
Øystein Myrvold, (+47) 992 30 460
Håkon Hatlevik, (+47) 901 46 070

Mediekontakt:
Heljar Havnes, (+47) 908 12 081


Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Transactions in connection with share buyback programme28.11.2022 08:30:00 CET | Press release

On 27 April 2022, Tryg A/S (“Tryg”) announced that a share buyback programme of DKK 5.0 billion had been initiated as a result of the sale of Codan Denmark. The share buyback programme is executed in accordance with EU Market Abuse Regulation, EU Regulation no. 596/2014 of 16 April 2014 and the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (the “Safe Harbour Regulation”). The share buyback programme will end no later than 03 July 2023. Transactions made under the share buyback programme will be announced through Nasdaq Copenhagen on a weekly basis. The following transactions have been executed in the period 21 November 2022 to 25 November 2022: Number of sharesAvg. purchase price, DKKTransaction value, DKK21 November 2022 100,000 162.76 16,276,000 22 November 2022 110,000 163.94 18,033,400 23 November 2022 110,000 165.60 18,216,000 24 November 2022 90,000 165.36 14,882,400 25 November 2022 100,000 165.11 16,511,000 Accumulated for the period510,000-83,918

Norsk Hydro: Status share buyback program28.11.2022 08:00:00 CET | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share buyback program: March 29, 2023 Overview of transactions: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Average price (NOK) Total transaction value (NOK) 21.11.2022140 00070.349 848 02022.11.2022138 00071.859 914 98323.11.2022132 00073.559 708 29624.11.2022135 00073.729 951 53925.11.2022135 00073.469 917 532Previous transactions 6 215 000Total transaction under the program6 895 00064.51444 781 447 Prior to the share buyback program Norsk Hydro ASA owned a total of 16 452 403 own shares. Following the above listed transactions, Norsk Hydro ASA owns a total of 23 347 403 shares, corresponding to 1.13% of Norsk Hydro ASA's share capital. Attachment: An overview of all the completed transactions under the program for the dates specified above is attached to this notification and available on www.new

Equinor ASA: Share buy-back28.11.2022 08:00:00 CET | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the fourth tranche of the share buy-back programme for 2022 was announced: 28 October 2022. The duration of the fourth tranche of the buy-back programme for 2022: 31 October to no later than 27 January 2023. Size of the buy-back programme: Up to 75,000,000 shares, with a maximum total consideration for the fourth tranche: USD 604,890,000. From 21 November until 25 November, Equinor ASA has purchased a total of 1,679,600 own shares at the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 357.4492 per share. Aggregated overview of transactions per day: DateAggregated volume (number of shares)Weighted average share price (NOK)Total transaction value (NOK)21 November352,100346.0282121,863,529.2222 November344,000352.5383121,273,175.2023 November330,000362.5017119,625,561.0024 November331,000360.9050119,459,555.0025 November322,500366.4400118,176,900.00Pr

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer28.11.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023 Oversikt over transaksjoner: Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)21.11.2022140 00070,349 848 02022.11.2022138 00071,859 914 98323.11.2022132 00073,559 708 29624.11.2022135 00073,729 951 53925.11.2022135 00073,469 917 532Tidligere transaksjoner 6 215 000Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet6 895 00064,51444 781 447 I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 23 347 403 egne aksjer, tilsvarende 1,13% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital. Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgje

TCM Group A/S: Reporting of Manager’s transactions – CEO buys shares in TCM Group A/S28.11.2022 08:00:00 CET | Press release

COMPANY ANNOUNCEMENT No. 153/2022 Tvis, 28 November 2022 Reporting of Manager’s transactions – CEO buys shares in TCM Group A/S Pursuant to the Market Abuse Regulation article 19, TCM Group A/S (the "Company) hereby notifies receipt of information, that CEO Torben Paulin has brought shares in the Company for approx. DKK 0.2 million. For additional information, please contact: CEO, Torben Paulin, TCM Group, +45 21 21 04 64 About TCM Group TCM Group is Scandinavia’s third largest manufacturer of kitchens and furniture for bathrooms and storage. The products are designed and produced in Denmark and rooted in a proud tradition of good quality and good craftsmanship. TCM Group pursues a multi-brand strategy, under which the main brand is Svane Køkkenet and the other brands are Tvis Køkken and Nettoline. Combined, the brands cater for the entire price spectrum, and are sold through c. 140 dealers in Denmark and the rest of the Scandinavia. TCM Group sells private label kitchens through DIY s