Deloitte

Teknologi i kampen mot fordommer i rekrutteringsprosesser

Del

I lanseringen av Deloittes Tech Trends 2021 får digitale verktøy for mangfold, likestilling og inkludering mye oppmerksomhet. Hvordan kan mennesker og teknologi sammen rekruttere mangfold?

Les alle Tech Trendene for 2021 her.

- Mangfold gir beviselig et konkurransefortrinn. Ulike bakgrunner gir dypere innsikt og bredere beslutningsgrunnlag, så vel som å fremme nytenkning og mobilisere medarbeideres potensiale. Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte, i likhet med andre store selskaper, et ansvar for å øke mangfold og inkludering i samfunnet, sier May Christensen i Talent Acquisition i Deloitte.

Kjønnsnøytralt språk i stillingsannonser

Deloitte har et konkret mål om å øke antallet søknader og ansettelser av kandidater med annen kulturell bakgrunn eller utdannelse enn resten av arbeidstokken. De ønsker at 40% i både management- og lederstillinger har et kjønn som skiller seg fra majoriteten. For å nå målene vil rekruttering spille en viktig rolle.

- Vi er avhengig av ha ulike erfaringsbakgrunner, for å best levere på oppdrag tilknyttet viktige samfunnsutfordringer. Arbeidet for mangfold starter i utarbeidelsen av stillingsannonser. Ved bruk av teknologi kan vi kvalitetssikre stillingsannonser, med verktøy som presenterer kjønnsnøytralt språk. Ord som ambisiøs, konkurransedyktig, selvstendig og fremoverlent markeres som ikke-nøytrale, da de beviselig vekker maskuline assosiasjoner. Det er ikke bare de som screener søknadene som ubevisst ser for seg en mann, men søkerne gjør det samme. Dette er såkalt self-ascribed lack of fit, som kan medføre en skjev søkermasse, sier Christensen.

Strategisk bruk av teknologi for mangfold
Flere selskaper tar nå i bruk kunstig intelligens (AI) i rekrutteringen av mangfold. De tar bort alder, kjønn og utdanningsbakgrunn på CV-ene de mottar.

- Tanken med å eliminere bort slike opplysninger er å gi mangfold større sjanse for innpass. Dette kan fungere bra for enkelte selskap. I Deloitte har vi valgt en annen tilnærming, da vi mener «annerledeshet» bør være en bonus og ha en tilleggsverdi. Hvordan skal vi klare å rekruttere mangfold, hvis vi ikke ser det? Vi er nødt til å finne en balanse der mennesker, AI og data sammen kan spille hverandre gode. Spørsmålet er ikke om teknologi skal få ta del i rekruttering av mangfold, men hvordan, sier Christensen.

Tester nøytraliserer forutinntatthet
Evne- og personlighetstester er også å anse som en ressurs i rekruttering av mangfold, da disse tar i bruk det nyeste innen teknologi på en reliabel og desentralisert måte.

- Vi vet at resultatene på slike tester har høyere prediktiv validitet enn eksempelvis skolekarakterer. Bruken kan bidra til at søkere med annen bakgrunn enn tradisjonelt rekruttert får en plass. I Deloitte støtter vi oss til teknologi i bruken av personlighetstester, da AI kan gi matchscorer basert på kravspesifikasjoner, målt opp mot kandidatenes normerte selvbeskrivelser av yrkesrelatert atferd. Da gjør teknologien jobben med å vurdere hvorvidt kandidaten matcher den utlyste rollen, helt uavhengig av våre potensielt forutinntatte preferanser for hvem som bør fylle den. Det blir så klart en helthetsvurdering, der personlighetstest kun er et av hjelpemidlene, men testene bistår til at vi kan lene oss på gode og objektive vurderinger.

Kontakter

Bilder

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 23 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg pressemeldinger fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom