GlobeNewswire by notified

Teckningskursen för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 B i Terranet AB har fastställts till 0,44 SEK per B-aktie, nyttjandeperioden inleds idag, den 13 mars

Dela

I samband med en upphandlad lånefinansiering som genomfördes i syfte att förvärva cirka 11 procent av bolaget Holoride, emitterade Terranet AB (”Terranet” eller”Bolaget”) i maj 2021 teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B.Teckningsoptionerna emitterades till cirka 50 procent till långivaren och 50 procent till befintliga aktieägare. Totalt emitterades 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,44 SEK per B-aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 B pågår från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 24 februari 2023 till och med den 9 mars 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie, motsvarande 0,01 SEK, och inte högre än 4,20 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,63 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,44 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 B pågår från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO5 B finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 B:

Nyttjandeperiod: 13 mars 2023 – 24 mars 2023.

Teckningskurs: 0,44 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B. Vid fullt nyttjande emitteras
12 321 546 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 5,4 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 B: 22 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 123 215,46 SEK, från 3 262 894,03 SEK, till 3 386 109,49 SEK. Antalet B-aktier ökar vid fullt nyttjande med 12 321 546, totalt ökar antalet aktier från 326 289 403 aktier till 338 610 949 aktier (1 084 463 A-aktier och 337 526 486 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 3,64 procent av antalet aktier och 3,63 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO5 B som inte nyttjas senast den 24 mars 2023, alternativt avyttras senast den 22 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 24 mars 2023.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ)
Terranetsmål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordonsom skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp aven unik, patenterad sensorteknologi laserskannarTerranetssystem BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lundoch i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S28.3.2023 10:50:52 CEST | pressemeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. marts 2023 Selskabsmeddelelse nr. 5/2023 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S SKAKO A/S indkalder til ordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse onsdag den 19. april 2023, kl. 15.00 på selskabets adresse. Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7 og er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Udbytte På baggrund af det stærke resultat i 2022 og kapitalstrukturen i SKAKO A/S pr. 31. december 2022 anbefaler bestyrelsen en udbytteudlodning på DKK 5 pr. aktie svarende til 61,0% af årets resultat og en samlet udbytteudlodning på DKK 15,4 mio. Med en aktiekurs på 62,6 kr. pr. 31. december 2022 svarer det til en udbytteprocent på 8,0%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 19. april 2023. Ex-udbytte dato: 19. april 2023 Optagelsesdato: 20. april 2023 Udbetalingsdato: 24. april 2023 Med venlig hilsen SKAKO A/S Jens Wittrup Willumsen Bestyrelsesfor

Aalborg Boldspilklub A/S indkalder til ordinær generalforsamling28.3.2023 10:50:49 CEST | pressemeddelelse

NASDAQ Copenhagen A/S Børsmeddelelse nr. 2023/06 Aalborg, 28. marts 2023 Vedhæftet indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S onsdag 19. april 2023 kl. 16.00 på Aalborg Portland Park. Venlig hilsen Aalborg Boldspilklub A/S Thomas Bælum Administrerende direktør For yderligere oplysninger: Thomas Bælum 2251 7901 Vedhæftede filer Dagsorden 2023 - Inkl Bilag A og Bilag BAAB_ Brevstemme blanket_GF2023_v5

Ress Life Investments A/S publishes notice for Annual General Meeting28.3.2023 10:44:14 CEST | Press release

Ress Life Investments A/S Nybrogade 12 1203 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 28 March 2023 Corporate Announcement 11/2023 Ress Life Investments A/S publishes notice for Annual General Meeting TO THE SHAREHOLDERS OF RESS LIFE INVESTMENTS A/S In accordance with Article 9.8 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Annual General Meeting of Ress Life Investments A/S (the "Company") which will take place on Wednesday 19 April 2023 at 10.00 a.m. at Nybrogade 12, 1203 Copenhagen K, Denmark. Shareholders in the Company are invited to participate. Agenda for the Annual General Meeting: 1) Adoption of the annual report 2) Appropriation of profit or loss as recorded in the adopted annual report 3) Election of members of the Board of Directors 4) Approval of the Remuneration Report 5) Approval of remuneration for the Board of Directors for the financial year 2023 6) Authorisation to the board of directors to purchase

Spar Nord explores the potential for issuing Tier 2 capital28.3.2023 10:40:24 CEST | Press release

As an element in its ongoing endeavours to optimize the Bank’s capital structure and secure appropriate capital resources, Spar Nord has decided to explore the potential for issuing new Tier 2 capital. In this connection, Spar Nord has mandated Nykredit as Arranger and Nykredit and Spar Nord Bank as Joint Bookrunners to assess market interest for the potential issue. Subject to market conditions and investor feedback, a Tier 2 capital issue in DKK with a term to maturity of 10 years and the option of prepayment at par 5 years after the date of issuance (subject to regulatory approval), documented with Spar Nord’s EMTN program dated 9 March 2023, listed on Euronext in Dublin may follow. Please direct any questions regarding this release to Rune Brandt Børglum, Head of Investor Relations, on tel. + 45 9634 4236, or by e-mail at rsn@sparnord.dk. Rune Brandt Børglum Head of Investor Relations Attachment No. 19 - Spar Nord explores the potential for issuing Tier 2 capital

Spar Nord undersøger mulighe-den for udstedelse af Tier 2 kapi-tal28.3.2023 10:40:24 CEST | pressemeddelelse

Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur samt sikre et hensigtsmæssigt kapitalberedskab har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny Tier 2 kapital. I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners til at vurdere markedsinteressen for en potentiel udstedelse. Med forbehold for markedsforhold og feedback fra investorer kan en udstedelse af Tier 2 kapital i DKK følge. Lånet vil have en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig indfrielse 5 år efter udstedelsen (med forbehold for myndighedsgodkendelse). Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program dateret 9. marts 2023 og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk. Venlig hilsen Rune Brandt Børglum IR-chef Vedhæftet fil Nr. 19 - Undersøger mulighed for udsted