Fafo

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

Del

Skal de først og fremst forhandle lønn og arbeidsvilkår eller er tjenester og interessepolitikk viktigere? Kursen som arbeidsgiverorganisasjonene velger vil kunne ha stor betydning for det kollektive arbeidslivet. På Fafo-webinar 20. mai møtes forskere, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og representanter for arbeidsgiverne for debatt om arbeidsgivernes veivalg for framtida.

En av de sentrale rollene for norske arbeidsgiverorganisasjoner har vært å fastsette lønn og arbeidsvilkår gjennom å framforhandle tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonen. Her pågår det likevel en forskyvning. For selv om organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor går opp, er det mange av medlemmene som ikke er bundet av tariffavtale.

Parallelt utvikler organisasjonene sine tjenestetilbud på andre områder enn det kollektive. Pandemien har dessuten vist at politisk påvirkning fortsatt er en sentral oppgave.

Dette er det tematiske bakteppet for et webinar torsdag 20. mai klokka 09.00. Her har Fafo invitert representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene for å diskutere hva som er organisasjonenes rolle i dag og hva som vil være de viktige oppgavene framover.

– Et grunnleggende veivalg vil være om rollen som kollektiv aktør fortsatt vil stå sterkt, eller om organisasjonene heller vil utvikle seg i retning av rene interesseorganisasjoner, skisserer fafoforsker Kristine Nergaard.

Åpnes av arbeidsministeren

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil åpne webinaret og diskutere noen av utfordringene sammen med Nina Melsom (NHO), Torgeir Kroken (Virke) og Stein Gunnes (Maskinentreprenørenes Forbund).

Fafo-forskerne vil presentere sentrale funn fra et forskningsprosjekt om arbeidsgiverorganisasjonene og tariffavtaler.

Sentrale spørsmål er:

  • Hvorfor melder virksomheter seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon, og hva gjør at enkelte velger å stå utenfor?
  • Hvilke oppgaver er det medlemmene etterspør fra organisasjonene? Er rollen som kollektiv aktør fortsatt den sentrale?
  • Hvilke holdninger har arbeidsgivere til tariffavtaler og det kollektive arbeidslivet?

Webinaret kan følges direkte via åpen videostrømming.

Rapport: Koording krever mottrekk

Webinaret bygger på en Fafo-rapport som ble utgitt i mars, skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Her har forskerne gransket og tallfestet utviklingen innen arbeidsgivernes organisering.

En sentral konklusjon er at dagens utvikling, om den fortsetter på samme kurs, på sikt vil kunne føre til svekket koordinering. Det vil innebære behov for nye reguleringsformer for minstelønn og arbeidsvilkår.

– Gitt at en ønsker å verne om dagens modell, blir spørsmålet hva en kan gjøre for å opprettholde og helst øke tariffavtaledekningen i norsk arbeidsliv, forteller prosjektleder Kristin Alsos

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Direktesending via YoutubeVideokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?22.6.2021 14:34:12 CEST | Presseinvitasjon

Vi lanserer sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret overrekkes evalueringsrapporten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning29.4.2021 14:42:01 CEST | Presseinvitasjon

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn presenteres på dette webinaret, som arrangeres i samarbeid med NOKUT.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom