Forskningsrådet

Tar ut malariamedisinen hydroksyklorokin fra global WHO-studie

Del

Den globale WHO-studien "Solidarity Trail" har besluttet å ta ut hydroksyklorokin fra studien. Legemiddelet har blitt testet i nesten 30 land, blant annet på flere norske sykehus.

Administrerendedirektør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen leder den globale WHO-studiensom foregår i nesten 30 land.Over 4500 personer inngårså langti studien.  

-Vi har nå gått igjennom våre data og har tatt en formell beslutning om å ta ut malariamedisinenhydroksyklorokinfra studien.De foreløpige resultatene vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste ukene.I tillegg viser resultater fraRecovery-studien,som er gjennomført i Storbritannia,også athydroksyklorokinikke har effekt som behandling for Covid-19.Dette betyr at vi ikke lenger kommer til å tilbyhydroksyklorokinsom behandlingtilCovid-19-pasienterinnlagt i sykehus, verken i Norge eller i de andre landene som er med i denne studien sier Røttingen.  

Studien fortsetter 

En annen del avSolidarity-studien til WHO, som også foregår i Norge, er forsøk medremdesivir. Det vil bli prioritert framover å få mer data om effekt avremdesivirpå overlevelse. Studien i Norge vil pågå som en del av det internasjonale samarbeidet, og nye pasienter, selv om det er få av dem, vil få tilbud om å bli med i studien. 

I tillegg ser WHO-studien på kombinasjonslegemiddeletKaletraog interferon, men Norge har valgt ikke å delta i dette på grunn av for få pasienter. 

– Vi kommer til å gjøre en endring i den internasjonale innsatsen i løpet av de nærmeste dagene, til områder hvor vi ser at vi kan forbedre kunnskapsgrunnlaget. Til slutt ser jeg for meg at vi sitter igjen med en kombinasjon av legemidler som til sammen gir optimal behandling av COVID-19, sierRøttingen. 

Lovende resultater fra Storbritannia 

16. juni presenterte verdens største studie på legemidler for covid-19-behandling,Recovery-studien i Storbritanniafunn som skal redusere dødeligheten for alvorlig koronasyke.Røttingen mener dette er en god nyhet som vil fåfølger for hva som blir vurdert som beste standardbehandling, altså den beste behandlingen gitt kunnskapen vi har for pasienter med covid-19 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom