Avinor

Tar i bruk nytt mottakssenter for smittede på Oslo lufthavn

Del

I starten av september flyttet mottakssenteret på Oslo lufthavn inn i nye lokaler. – Det siste året har vist oss at et slikt fysisk mottakssenter har en svært viktig funksjon, både som beredskapssenter og som en smittehåndteringsstasjon, sier lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby.​

Fra venstre, Eyvind Schumacher (ordfører i Ullensaker), Eva Sjøholdt-Sandvik (stasjonssjef Gardermoen politistasjon), Stine Ramstad Westby (lufthavndirektør Oslo lufthavn),  Oona Dunlop (overlege, CBRNE-senteret), Einar Kristian Borud (kommuneoverlege i Ullensaker).
Fra venstre, Eyvind Schumacher (ordfører i Ullensaker), Eva Sjøholdt-Sandvik (stasjonssjef Gardermoen politistasjon), Stine Ramstad Westby (lufthavndirektør Oslo lufthavn), Oona Dunlop (overlege, CBRNE-senteret), Einar Kristian Borud (kommuneoverlege i Ullensaker).

Senteret, som ble etablert i 2015, har som hovedformål å gjøre personregistrering og yte bistand til passasjerer som har vært involvert i en hendelse. Det kan for eksempel være i forbindelse med en smittesituasjon, hendelser i inn- og utland hvor det er behov for evakuering av et stort antall personer, et havari, flykapringer og bombetrusler mot fly.

I år har mottakssenteret blitt benyttet to ganger. 7. mars i forbindelse med mulig Covid-smitte på et fly fra Lyon, og 17. juli i forbindelse med en bombetrussel mot et fly som ankom fra London.

Nye og forbedrede lokaler

Mottakssenteret har tidligere vært lokalisert i den gamle charterterminalen på flyplassen. Denne bygningen skal rives, og det arbeidet er allerede i gang. Avinor har derfor jobbet med Ullensaker kommune og de ulike beredskapsetatene siden august 2019 for å få på plass nye fasiliteter.​

De nye lokalene, som ble tatt i bruk i starten av september, kan håndtere 250 til 300 passasjerer og støttepersonell fra beredskapsetatene og kommunen. Her kan man hjelpe både akutt syke i en egen smittevernsdel og få tatt hånd om mulige smittede på en rask og effektiv måte. Mottakssenteret vil ikke være et oppholdssted for passasjerer over tid, men et punkt man kan yte akutt bistand, registrere informasjon om og til personer som kan ha vært i kontakt med smittede.

Fornøyde aktører

Mandag denne uken deltok representanter fra helsemyndighetene, politiet, Ullensaker kommune og Avinor på en befaring i de nye lokalene.

Det er Ullensaker kommune ved kommuneoverlegen som beslutter hvordan og når senteret skal brukes i samarbeid med blant annet politiet, smittevernsenteret (CBRNE) på Ullevål sykehus og Avinor.

- Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå har fått på plass nye og forbedrede lokaler. Dette sørger for at vi kan ivareta vårt ansvar på en enda bedre måte i en mulig smittesituasjon, sier ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Schumacher. Jeg vil skryte av samarbeidet vi har hatt med Avinor i denne byggefasen, og ikke minst i den utfordrende situasjonen vi har hatt siden mars i år, fortsetter han.

​Lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby, er også fornøyd med samarbeidet.

- Den siste tiden har vist oss at samarbeidet med helsemyndighetene, og spesielt Ullensaker kommune, er helt sentralt for å løse den vanskelige situasjonen rundt Covid-19, sier hun. I sommer fikk vi også tatt i bruk mottakssenteret i forbindelse med en bombetrussel. Her var samarbeidet med politiet svært godt. Disse to enkeltstående hendelsene viser oss at behovet for å ha et velfungerende mottakssenter er viktig på Norges hovedflyplass, avslutter hun.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre, Eyvind Schumacher (ordfører i Ullensaker), Eva Sjøholdt-Sandvik (stasjonssjef Gardermoen politistasjon), Stine Ramstad Westby (lufthavndirektør Oslo lufthavn),  Oona Dunlop (overlege, CBRNE-senteret), Einar Kristian Borud (kommuneoverlege i Ullensaker).
Fra venstre, Eyvind Schumacher (ordfører i Ullensaker), Eva Sjøholdt-Sandvik (stasjonssjef Gardermoen politistasjon), Stine Ramstad Westby (lufthavndirektør Oslo lufthavn), Oona Dunlop (overlege, CBRNE-senteret), Einar Kristian Borud (kommuneoverlege i Ullensaker).
Last ned bilde
Befaring i den delen av lokalet som blant annet kan ta imot ambulanser. Representanter fra Ullensaker kommune forklarte hvordan håndteringen skal fungere i praksis.
Befaring i den delen av lokalet som blant annet kan ta imot ambulanser. Representanter fra Ullensaker kommune forklarte hvordan håndteringen skal fungere i praksis.
Last ned bilde
God plass til passasjerer i de nye lokalene.
God plass til passasjerer i de nye lokalene.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom