Kystverket

Tar et større ansvar for rydding av marint avfall

Del

Over 3 tonn søppel er ryddet etter Kystverkets første runde med ryddeaksjoner langs kysten.

Flere av Kystverkets fartøy blir benyttet under årets ryddeaksjoner.
Flere av Kystverkets fartøy blir benyttet under årets ryddeaksjoner.

Tre lokasjoner har så langt plukket søppel på områder som ikke er så tilgjengelig for allmenheten. I år ble det også ryddet strandsøppel og marint plastavfall med samme planlegging og gjennomføring som en strandaksjon med forurensing fra olje.

− Formålet er å erfare og lære om og hvordan etatens aksjonsorganisasjon kan benyttes ved håndtering av marint søppel, forklarer seniorrådgiver Ståle Arild Grimen ved Kystverkets beredskapssenter.

2. mai fjernet Grimen og 24 andre ansatte i Kystverket Vest 1,2 tonn søppel fra strandsonen på Gitterøya-Vardholmen utenfor Haugesund; den første av syv planlagte ryddeaksjoner langs kysten. 6. mai fulgte 27 ansatte i Arendal opp med å rydde nesten 1 tonn avfall i en liten bukt på utsiden av Tromøya. Dagen etter var det noen lite besøkte viker mellom Kabelvåg og Svolvær som ble ryddet av rundt 20 ansatte i Nordland. Her var fangsten på rundt 1 tonn.

– Til tross for overraskende mye søppel, klarte vi ved hjelp av entusiastiske ansatte å fjerne alt fra presenninger og bildekk til q-tips og mindre plast som var gått i oppløsning og som lå i lag i jordsmonnet. Vi har en formidabel jobb foran oss for å fjerne all plasten langs kysten, men hvis folk klarer å slutte å forsøple tror jeg vi skal klare å rydde hver en vik, sier fungerende regiondirektør Jon Leon Ervik i Kystverket Vest. 

Rydder utilgjengelige områder

Kystverket bruker egne fartøy til å rydde mer utilgjengelige områder, hvor frivillige som skoleklasser og idrettslag ikke kommer lett til. I forkant av ryddingen av Gitterøya-Vardholmen utenfor Feøy ble det også gjort en befaring gjennomført av Kystverkets overvåkingsfly. Video fra flyet viste at forsøplingen i disse områdene var betydelig verre enn tidligere antatt fra sjøbefaring.

−  Befaringen fra lufta ga et betydelig bedre bilde av omfanget. Overvåkingsflyet fant viker med dobbelt så mye søppel som det vi fant under sjøbefaring. Videopptakene fra flyet fanget opp mye forsøpling på små holmer og skjær som man ikke ser fra sjøen. Bildene ga oss et godt grunnlag for planleggingen av ryddeaksjonen og mer effektiv organisering av arbeidet, sier Grimen.

Overvåkingsflyet LK-KYV brukes til å kartlegge oljeforurensning til sjøs i forbindelse med oljevernaksjoner. Overvåkingsbilder tatt fra LK-KYV var en viktig del av oljevernarbeidet under hendelsen med «Helge Ingstad» utenfor Bergen for å få oversikt over forurensningsomfanget. LK-KYV flyr i lav høyde og kan zoome inn på spesielle områder.

I tillegg til fartøy Kystverket benytter, blir en del avfall fjernet med helikoptertransport. Dette søppelet tas når det kan kombineres med andre oppdrag i området.

Vil ta en større rolle

Kystverket har som visjonen å utvikle havområda til verdens sikreste og reneste. Og som miljøetat betyr dette at vi jobber for en ren og ryddig kystlinje.

− Vi skal ta en rolle i dette miljøarbeidet. Store mengder marint avfall er påvist langs norskekysten og på Svalbard. Dette er materialer som har svært lang nedbrytingstid, og plast utgjør et særlig problem. Det hersker liten tvil om at omfanget søppel som havner langs vår kyst er et omfattende miljøproblem. Med plastryddedagene markerer Kystverket at vi vil ta ansvar i dette viktige arbeidet, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Målet for årets strandryddeaksjoner er at de ansatte skal rydde marint avfall for å gjøre en forskjell for miljøet lokalt. I tillegg skal Kystverket erfare og lære om og hvordan etatens aksjonsorganisasjon kan benyttes ved håndtering av marint søppel.

Erfaringene fra årets ryddeaksjoner vil gi en beskrivelse av hvordan Kystverkets ressurser kan brukes innen bekjempelse og rydding av marint avfall i kommende år. I fremtiden kan dette bidraget bli en del av vårt mandat, en del av vårt arbeid og ansvarsområde.      

I tillegg ønsker Kystverket å bidra til gode partnerskap, både med andre etater, organisasjoner og frivillige langs kysten. 

- Vi må spille godt på lag for å gjøre en forskjell, avslutter Vik Arset.

Ryddeaksjon Gitterøya
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere av Kystverkets fartøy blir benyttet under årets ryddeaksjoner.
Flere av Kystverkets fartøy blir benyttet under årets ryddeaksjoner.
Last ned bilde
Ansatte fra sørøst var i aksjon på utsiden av Tromøya og Raet nasjonalpark.
Ansatte fra sørøst var i aksjon på utsiden av Tromøya og Raet nasjonalpark.
Last ned bilde
En fatscreen har ble plukket opp i fjæra mellom Svolvær og Kabelvåg.
En fatscreen har ble plukket opp i fjæra mellom Svolvær og Kabelvåg.
Last ned bilde
Overvåkingsflyet LK-KYV ble brukt til å finne marint avfall rundt på Gitterøya.
Overvåkingsflyet LK-KYV ble brukt til å finne marint avfall rundt på Gitterøya.
Last ned bilde
Redskap fra fiskeri og havbruk var en stor del av fangsten i Lofoten.
Redskap fra fiskeri og havbruk var en stor del av fangsten i Lofoten.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom