Miljødirektoratet

Ta hensyn til sårbar natur

Del

Stor utfart i påska er bra for folkehelsa i koronatider, men turfolk må ta hensyn til sårbar natur og områder med ferdselsforbud.

I april starter hekkesesongen for fugl. I mange viktige fugleområder gjelder ferdselsforbud i hekketida. Tidspunktene for forbud varierer mellom områder. Foto: Miljødirektoratet.
I april starter hekkesesongen for fugl. I mange viktige fugleområder gjelder ferdselsforbud i hekketida. Tidspunktene for forbud varierer mellom områder. Foto: Miljødirektoratet.

Palmehelga ligger bak oss, og mange la ut på tur i naturen, slik myndighetene har oppfordret til.

Rapporter fra Statens naturoppsyn (SNO) viser at ferdselen har vært svært stor i en del folkerike områder, spesielt i Oslofjordområdet.

– Følg Friluftslivets koronavettregler i påska, og husk også regel nummer fire om å ta vare på naturen. Stor ferdsel kan være en utfordring for den mest sårbare naturen, fugler og dyr, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn.

April er hekketid for fugl

Nå starter hekketida for flere millioner par fugler. Langs norskekysten finner vi hekkende sjøfugl på holmer, skjær og i fuglefjell i april.

Fugler som blir forstyrret i hekketida kan i verste fall forlate egg og unger, med konsekvenser for bestandene.

– Vi har de siste dagene sett eksempler på at folks ferdsel til lands og til vanns utfordrer fuglelivet, spesielt langs Oslofjorden. Det er viktig å ta hensyn til naturmangfoldet ved å holde avstand og respektere ferdselsforbud og andre restriksjoner, sier Kjørstad.

Mange viktige hekkeområder er vernet som naturreservater, og her er ferdsel forbudt i hekketida. De fleste steder er dette merket med skilt, og noen steder med informasjonstavler om regler for ferdsel.

Ferdsel kan være forbudt også i en 50-meters sone i sjøen utenfor holmer og øyer.

– Du har selv en plikt til å sette deg inn i og overholde reglene som gjelder, sier SNO-direktøren.

Tips for turen

  • Ta hensyn til naturen når du bruker den i påska.
  • Hold avstand og unngå å forstyrre fugler og dyr.
  • Sjekk restriksjoner som gjelder for ferdsel i verneområder. Det kan gjelde egne regler for bruk av sykkel.
  • Husk båndtvang for hunder fra 1. april. 
  • Følg reglene dersom du skal fiske. 
  • Følg reglene ved bruk av vannskuter. 
  • Ta med deg søppel hjem.
Klikkbart kart som lar deg finne verneområder i ditt område

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

I april starter hekkesesongen for fugl. I mange viktige fugleområder gjelder ferdselsforbud i hekketida. Tidspunktene for forbud varierer mellom områder. Foto: Miljødirektoratet.
I april starter hekkesesongen for fugl. I mange viktige fugleområder gjelder ferdselsforbud i hekketida. Tidspunktene for forbud varierer mellom områder. Foto: Miljødirektoratet.
Last ned bilde
Friluftslivets koronavettregler.
Friluftslivets koronavettregler.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom