Nofima

Ta bedre vare på kvinnene i fiskeryrket

Del

Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport fra Nofima om likestilling i fiskeriene.

Divisjonsdirektør Magnar Pedersen
Divisjonsdirektør Magnar Pedersen

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Nofima utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene». Denne tar for seg likestilling i fiskerienes fangstledd og blir grunnlagsmateriale for fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Rapporten til Nofima forteller oss noe viktig om en av landets største næringer. Nemlig at fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner. Her må alle sammen i alle ledd ta et tak for mer likestilling i fiskerinæringen. Innsikten fra rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med en likestillingsstrategi for fiskeriene, sier Ingebrigtsen.

Rapporten slår fast at det er tre åpenbare årsaker som hver for seg og samlet gir lav deltakelse av kvinnelige fiskere:

  • En mannsdominert og til tider røff kultur
  • Større utfordringer for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn
  • Kvinners egne karrierevalg

 -          Det er en for tøff mannfolkkultur i deler av fiskeriene, og det bidrar ikke til å holde på kvinnene. Det er av mine viktigste konklusjoner, sier forsker Edgar Henriksen som sammen med kollega Thomas Nyrud har utarbeidet rapporten.

Forskerne har ikke funnet formelle barrierer som hindrer kvinner i å bli fiskere eller fiskebåtredere. Dette tyder på at det er stereotype holdninger og «macho-kultur» som holder kvinner borte fra yrket.

-          Noen av dem vi har intervjuet sier at de blir godt tatt vare på mens andre har helt andre erfaringer, sier Henriksen.

I utgangspunktet er det få kvinner som velger fiskeriyrket. Selv om langt flere nå enn for ti år siden velger Fiske og fangst på videregående skole, er andelen jenter bare på 11,3 prosent. Kvinnene kommer senere inn i yrket og blir værende kortere. I de åpne fiskeriene er andelen kvinnelig fiskere på 4,3% mens den er under 2,5% i de lukkede fiskeriene.

Ifølge Henriksen velger kvinner i første rekke offentlig sektor, administrasjon og serviceyrker når de tar sine yrkesvalg. De er opptatt av hvordan de kan kombinere yrke med det å stifte familie og få barn. Fiskeryrket er preget av jakt- og høstingskultur og slik vil det alltid være. Arbeidstiden styres av fiskens vandring i havet, tidevannstabellen og været. Henriksen er helt konkret i rapporten og skriver: «Tiltak for rekruttering av kvinner kan være å kompensere for utforingene kvinner har ved graviditet og fødsler.»

I rapporten er det flere forslag til konkrete forbedringer. I den videregående opplæring kan yrket som alternativ for jenter framheves, og det blir foreslått at det bør vurderes positiv særbehandling ved tildeling av lærlingekvoter. Flere kvinner bør oppfordres og skoleres for å kvalifisere seg til å overta familierederiet. Det bør vurderes å tilby lederopplæring der et av elementene bør være håndtering av stereotype holdninger og "macho-kultur". Økonomisk støtte til å drive kvinnenettverk og fremme gode forbilder bør også vurderes både når det gjelder rederier med kvinnelige fiskere og kvinner i fiskeryrket.

Rapporten peker også på fraværet av kvinneperspektivet i relevante offentlige dokumenter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Divisjonsdirektør Magnar Pedersen
Divisjonsdirektør Magnar Pedersen
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte.

Følg pressemeldinger fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom