GlobeNewswire

Systemair AB delårsrapport Q2 2020/21

Dela

Pressmeddelande 10 december 2020

Andra kvartalet, augusti – oktober 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 11,1 procent till 2 207 Mkr (2 483).
  • Den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent (+6,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 214 Mkr (284) varav nedskrivning av goodwill uppgick till -11 Mkr.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent (11,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 141 Mkr (194).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,70 kr (3,72).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 285 Mkr (297).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Vårt andra kvartal är normalt det säsongsmässigt starkaste för Systemair och vi är nöjda med resultatet beaktat att jämförelsesiffrorna var starka. Brutto-marginalen förbättrades i kvartalet till 35,9 procent (35,8) och rörelseresultatet uppgick till 214 Mkr (284) eller 9,7 procent. Under kvartalet genomfördes även en nedskrivning av goodwill om totalt 11 Mkr. Justerat för nedskrivningen uppgick rörelsemarginalen till 10,2 procent.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 10 december 2020.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2019/20 och har cirka 6 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 11 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Press and analyst meeting27.1.2021 11:00:00 CETPress release

On Thursday 11 February 2021, at 10:00 CET, Bilia’s year-end report 2020 will be published. On the same day Bilia arranges press and analyst meetings, where CEO Per Avander and CFO Kristina Franzén will present the report and answer questions. There will be one meeting in Swedish at 12:30 (CET) and one meeting in English at 14:30 (CET). They are telephone meetings and you call telephone number +46 (0)8 22 90 90 and enter code 674445. If you need a toll free phone number outside Sweden, please contact us for a country specific telephone number. Gothenburg January 27, 2021 Bilia AB (publ) For information please contact: Per Avander, Managing Director and CEO, +46 (0)10 497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, +46 (0)10 497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Facts about the Bilia Group Bilia is one of Europe’s largest car dealership chains with a leading position within service and sales of cars and transport vehicles. Bilia has about 140 facilities in Sweden, Norway, Germany,

Press- och analytikermöte27.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

Torsdagen den 11 februari 2021, kl 10:00, publiceras Bilias bokslutskommuniké 2020. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Det blir ett möte på svenska klockan 12:30 och ett möte på engelska klockan 14:30. Det är telefonmöten och man ringer in på telefonnummer 08-22 90 90 samt anger deltagarkod 674445. Om ni behöver ett avgiftsfritt telefonnummer för att ringa från utlandet, vänligen kontakta oss för ett landspecifikt telefonnummer. Göteborg den 27 januari 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Fakta om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia sä

ZetaDisplay bjuder in till presentation av bokslutskommunikén27.1.2021 10:00:00 CETPressemelding

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) inbjuder till en audiocast i samband med publiceringen av delårsrapporten januari – december 2020. Rapporten kommer att publiceras den 5 februari kl 08:00 och presentationen är planerad till kl 10:00 samma dag. Deltagandet sker via länken https://financialhearings.com/event/13144. Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Per Mandorf och CFO Jacob Stjernfält. Malmö, 27 januari 2021 Vid frågor, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Phone +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 76-8754177 E-mailhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=0x3cRpYTZZyM4cDxuKeIAH2QFpZc4WTWLYtd1KVHz_3lUPlgF3j__jhB7m88tX3K43aH4CZK-nxcJFtmNB-7diNjYB_0yzNJtXEwhQInO-5o9Q7PLPUX7z07OPbHiauL jacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Phone +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay agerar i hjärtat av digitala transformationer i fysiska miljöer. Vi bidra

Result of Riksbank´s purchases of Commercial Paper27.1.2021 10:00:00 CETPress release

AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class1Term3mFixed purchase rate, %0.3Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class1Term6mFixed purchase rate, %0.4Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class2Term3mFixed purchase rate, %0.6Total bid amount, SEK mln100Accepted volume, SEK mln100Percentage alloted, %100Number of bids1 AuctionAuction resultsAuction date2021-01-27Settlement date2021-01-29Credit rating class2Term6mFixed purchase rate, %0.7Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0

ZetaDisplay invites to presentation of the year end report27.1.2021 10:00:00 CETPress release

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) invites to an audiocast in connection with the publication of the year-end report January – December 2020. The report will be published on 5 February at 08:00 CET and the audiocast is scheduled for 10:00am p CET on the same day. ZetaDisplay invites you to participate via the link https://financialhearings.com/event/13144. The presentation will be held in English by CEO Per Mandorf and CFO Jacob Stjernfält. Malmö, 27 January 2021 For questions, please contact: Per Mandorf, President & CEO Phone +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Phone +46 76-8754177 E-mailhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=0x3cRpYTZZyM4cDxuKeIAH2QFpZc4WTWLYtd1KVHz_3lUPlgF3j__jhB7m88tX3K43aH4CZK-nxcJFtmNB-7diNjYB_0yzNJtXEwhQInO-5o9Q7PLPUX7z07OPbHiauL jacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Phone +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com About ZetaDisplay ZetaDisplay acts at the heart of digital trans

Destabilization Campaign : Solutions 30 Files Defamation Suit27.1.2021 08:54:22 CETPress release

Solutions 30’s remarkable performance in 20201 once again demonstrates its solid fundamentals and promising outlook for growth despite the destabilization and misinformation campaign it is a victim of. Solutions 30 has already filed a complaint with the French financial markets authority [Autorité des Marchés Financiers] and with the national financial prosecutor’s office for the dissemination of false and misleading information and market manipulation, following the publication of an anonymous report containing a large amount of false and misleading information.2 This information has been publicly disseminated and exploited by the hedge fund Muddy Waters, which—in two letters dated January 25th and January 27th, 2021 and written in its own name—made new allegations that are false and misleading. These letters, whose sole purpose is to take advantage of a decline in the Solutions 30 share price, took place two trading days before the publication of the group’s full-year trading stateme

Participation Notification by Blackrock Inc.27.1.2021 08:30:00 CETPress release

Participation notification by Blackrock Inc. Brussels, 27 January 2021, 08:30 CET - According to Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) recently sent to Solvay the following transparency notifications indicating that it crossed the threshold of 3%. Here is a summary of the moves: Date on which the threshold was crossedVoting rights after the transactionEquivalent financial instruments after the transactionTotalJanuary 21, 20212.94%0.09%3.03%January 22, 20213.03%0.09%3.12% The latest notification, dated January 25, 2021, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotified by: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)Date on which the threshold is crossed: January 22, 2021Threshold of direct voting rights crossed: 3% upwardsDenominator: 105,876,416Additional information: The disclosure obligation arose