Kruse Smith AS

Svakt resultat i krevende marked

Del

Et krevende eiendomsmarked på sørvestlandet og tap i hundremillionersklassen på et gammelt prosjekt ga et svakt 2016-resultat for Kruse Smith-konsernet.

Fra venstre: Jan A. Hestås, Jens Ove Klev
Fra venstre: Jan A. Hestås, Jens Ove Klev

Konsernets omsetning var på 3,8 milliarder kroner, som var 350 millioner kroner lavere enn i 2015. Driftsresultat ble minus 24,2 millioner kroner. Det tilsvarende tallet for 2015 var pluss 23,4 millioner. Ordinært resultat før skatt ble minus 44,4 millioner kroner, mot pluss 52,1 millioner i 2015.

- Dette er selvsagt et resultat langt unna det vi er fornøyd med. Vi har operert i krevende markeder i et krevende år, og heldigvis er utsiktene slik at ingenting tyder på en gjentakelse i 2017, sier konsernsjef Jan A. Hestås.

Det er spesielt to forhold som er årsaken til resultatet. Det ene er at hovedtyngden av Kruse Smith-konsernets eiendomsvirksomhet er på Sørlandet og i Rogaland. Dette er de landsdelene som sterkest har vært rammet av nedgangen i oljesektoren, og denne har skapt ringvirkninger også inn i eiendomsmarkedet.

Den andre, tunge årsaken er tapene Kruse Smith må gjøre regnskapsmessige avsetninger for, knyttet til utbyggingen av Sarvfoss Dam i Bykle. Dammen var ferdigbygget i april 2014 og ble vesentlig dyrere enn budsjettert. En dom i Kristiansand Tingrett i april slår fast at Kruse Smith ikke får dekket hovedparten av disse merutgiftene. Konsernet pådrar seg derfor et tap på rundt 100 millioner kroner.

- Sammenfallet av et krevende eiendomsmarked og tapene knyttet til vår entreprenørvirksomhet gir oss et dårlig resultat. Heldigvis har Kruse Smith hvert år siden 2001 levert positive resultater, og har et solid økonomisk fundament, sier Hestås.

Hovedinntektene til Kruse Smith-konsernet kommer fra Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS. I konsernregnskapet kommer driften i eiendomsselskapet så å si ut i null, mens driftsresultatet for entreprenørvirksomheten ble på minus 30,4 millioner kroner.

- Resultatene for begge selskapene burde vært vesentlig bedre, og vi har satt i gang endringsprosesser som skal sikre bedre tall inneværende år. Ordrereservene øker og vi ser bedringer i eiendomsmarkedet. Derfor forventer vi at 2017 blir et greit år, og den senere tids økning i ordrereserven og signaler i våre markeder, gjør også at vi har et positivt syn på 2018. Jeg skulle selvsagt ønsket at det siste regnskapet konsernet leverer med meg som toppsjef hadde vært bedre, men samtidig er jeg tilfreds med at påtroppende konsernsjef Heidi Wolden kommer til et solid selskap med en sterk bedriftskultur og stor stolthet over det vi bidrar med i samfunnet, avslutter Jan Hestås.

For mer informasjon:

Jan Hestås, konsernsjef, tlf: 907 36 263 (jan.hestas@kruse-smith.no)

Jens Ove Klev, økonomi – og finansdirektør, tlf; 915 70901 (jens.ove.klev@kruse-smith.no) 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Jan A. Hestås, Jens Ove Klev
Fra venstre: Jan A. Hestås, Jens Ove Klev
Last ned bilde
Nøkkeltall Kruse Smith Konsern
Nøkkeltall Kruse Smith Konsern
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kruse Smith AS

Kruse Smith AS
Postboks 409
4604 Kristiansand

38 14 56 00http://www.kruse-smith.no

Kruse Smith er et solid, innovativt og framtidsrettet entreprenør- og boligkonsern med nasjonalt nedslagsfelt. Våre forretningsområder er bygg, byggfornyelse, anlegg samt bolig- og eiendomsutvikling.

Vi er en solid familiebedrift med rundt 900 ansatte, og våre røtter går tilbake til 1935. Kruse Smith har både musklene og erfaringen til å realisere de mest omfattende og komplekse prosjekter. Vi fokuserer mye på prosjektenes tidligfase for å optimalisere både prosesser og sluttresultater

Gode idéer er en forutsetning for å lykkes – også for oss.

Vi mener at du som ledende aktør må dra lasset. For å lede an i utviklingen må du evne å identifisere, foredle og realisere de virkelig gode ideene. Derfor er FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET vår visjon i Kruse Smith. En visjon vi er stolt av å strekke oss etter – gjennom kreativitet, kompetanse og finansiell tyngde.

Følg saker fra Kruse Smith AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kruse Smith AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kruse Smith AS