Avinor

Svakt resultat i første kvartal – fortsetter kostnadskutt

Del

Avinor fortsetter arbeidet med å redusere kostnadene etter et resultat på minus 46 millioner kroner i første kvartal. Driftsinntekter i første kvartal utgjorde 2 587 millioner kroner sammenliknet med 2 509 i tilsvarende periode i 2018. Resultat etter skatt var på minus 46 millioner kroner sammenliknet med minus 36 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

- Første kvartal er vanligvis et svakt kvartal i luftfartsbransjen, og i år er intet unntak. Det understreker viktigheten av å fortsette vårt arbeid med å kutte kostnader og effektivisere driften ytterligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I tråd med forventningene fra eier, Samferdselsdepartementet, om «mer samferdsel for hver krone», gjennomfører Avinor et kostnadsreduksjonsprogram. Det innbefatter initiativer for kostnadsreduksjon både innenfor drift og administrasjon.

- Selskapet skal være en konkurransedyktig og foretrukken leverandør i et mer konkurranseutsatt marked, og vil videreføre arbeidet med å gjennomføre nødvendige tilpasninger for å nå dette målet. Samtidig som vi reduserer kostnadene, skal vi ha fokus på sikker og effektiv drift, og fortsette arbeidet med å gi de reisende en best mulig opplevelse, sier konsernsjefen.

Konkurranse gir kostnadskutt
I Stortingsmeldingen om Avinor som ble vedtatt av Stortinget i 2017, fremkommer det at Avinor skal konkurranseutsette tårntjenester. Målet er rimeligere og/eller bedre tjenester. Som en konsekvens av dette ble det i fjor lyst ut konkurranse om flysikringskontrakter i Ålesund og Kristiansand. I februar besluttet Avinors konsernstyre å tildele en 5-årskontrakt til spanske Saerco. Dette gir en årlig innsparing for Avinor på ca. 15 millioner kroner.

God på kundeservice
Den internasjonale bransjeorganisasjonen for lufthavner, ACI, kåret i mars Oslo lufthavn og Bergen lufthavn til Europas beste på kundeservice i hver sin kategori. Bergen vant også prisen for den flyplassen med størst fremgang på kundeservice i 2018.

Last ned kvartalsrapporten på Avinor.no: https://avinor.no/konsern/om-oss/finansiell-informasjon/rapporter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom