Mattilsynet

Svært få matvarer i Mattilsynets overvåkningsprogram hadde radioaktivitet over grenseverdiene

Del

I 10 av 750 prøver var det overskridelser av grenseverdiene. Ni av prøvene var kjøtt fra sau og en var brunost. Overvåkningsprogrammet følger nivåene i matvarer i områdene som fikk mest nedfall etter Tsjernobylulykken i 1986.

Mattilsynets overvåkingsprogram av radioaktivitet i utvalgte matvarer, viser svært få funn over grenseverdi. Av de 10 prøvene hvor det ble funnet radioaktivitet over grenseverdi var ni fra sauekjøtt (Foto: Scanpix).
Mattilsynets overvåkingsprogram av radioaktivitet i utvalgte matvarer, viser svært få funn over grenseverdi. Av de 10 prøvene hvor det ble funnet radioaktivitet over grenseverdi var ni fra sauekjøtt (Foto: Scanpix).

Mattilsynets inspektører tok ut totalt 630 kjøttprøver på slakteri av sau og tamrein. I tillegg ble det analysert melkeprodukter, ferskvannsfisk, honning og noen få prøver av grønnsaker, bær og vann.

Som forventet var det flest overskridelser av cesium 137 (Cs-137) fra områdene som fikk mest nedfall etter Tsjernobyl-ulykken. Under to prosent av sauekjøttet som ble undersøkt, hadde verdier høyere enn grenseverdien. Prøveuttaket er risikobasert, og er derfor ikke representative for landet som helhet. Resten av prøvene hadde nivåer godt under gjeldene grenseverdier. Helserisikoen ved å spise mat med de målte nivåene vurderes som svært lav.

De påviste nivåene av Cs-137 i denne undersøkelsen er på samme nivå som i prøvene fra 2016-18, og er bare en brøkdel av årene like etter Tsjernobyl. Men fortsatt vil man kunne måle den radioaktive påvirkningen fra Tsjernobyl i naturen og i beitedyr i mange år fremover.

Nivåene i kjøtt og melk kan reduseres med beiting (nedfôring) på gjødslet beitemark, og bruk av berlinerblått i saltslikkesteiner eller kraftfor. Berlinerblått binder cesium i tarmen, og hindrer at det tas opp i kroppen. Disse to faktorene bidrar til utjevning av årsvariasjoner som skylles klima og soppforekomst.

Den generelle grenseverdien for radioaktivt cesium i mat er 600 Bq/kg, med en lavere grense for melk, melkeprodukter og barnemat på 370 Bq/kg og en høyere grense for tamrein, vilt og ferskvannsfisk på 3000 Bq/kg.

-De siste fire årene har vi undersøkt radioaktivt cesium i kjøtt og lokalmat, og resultatet fra 2019 følger samme trend som de siste tre årene. Lokalmat har vært, og er, et satsingsområde for landbruket i mange områder. Flere av områdene er sammenfallende med nedfallsområdene for radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-ulykken. Det er derfor gledelig å se at 2019-resultatene har samme lave tendens som i foregående år, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynets overvåkingsprogram av radioaktivitet i utvalgte matvarer, viser svært få funn over grenseverdi. Av de 10 prøvene hvor det ble funnet radioaktivitet over grenseverdi var ni fra sauekjøtt (Foto: Scanpix).
Mattilsynets overvåkingsprogram av radioaktivitet i utvalgte matvarer, viser svært få funn over grenseverdi. Av de 10 prøvene hvor det ble funnet radioaktivitet over grenseverdi var ni fra sauekjøtt (Foto: Scanpix).
Last ned bilde
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom