Sundts resultat for 2021

Del

Sundt, som består av Sundt AS samt holdingselskapene Helene Sundt AS og CGS Holding AS, oppnådde en økning i verdijustert egenkapital med 12,3 prosent til 16,3 milliarder kroner i 2021. Sundt oppnådde et positivt årsresultat på 1 118 millioner kroner, mens Helene Sundt AS og CGS Holding AS fikk et samlet resultat på 1 679 millioner kroner. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år ligger på 16,3 prosent.

Solid resultat
- 2021 var et år der virksomheten fortsatt var preget av pandemien. Stor eksponering mot reiseliv har rammet også i 2021, men situasjonen fremover ser betydelig bedre ut nå enn den gjorde året før. For investeringsporteføljen var 2021 preget av gjeninnhentning etter pandemien med god avkastning. Den finansielle situasjonen er solid, og vi er godt fornøyde med resultatene som ble oppnådd, sier administrerende direktør Jakob Iqbal.

Sundts viktigste investering er i det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox der covid-19 påvirket utviklingen også i 2021. Pandox sin hotellportefølje bestod ved årsskiftet av 157 hoteller i 15 ulike land. Hotellene hadde en markedsverdi ved utgangen av 2021 på 62,6 milliarder svenske kroner. Pandox-aksjen hadde en flat utvikling i 2021. Sundts øvrige portefølje hadde en solid avkastning.

Bilder

Avkastning siste 10 år
Avkastning siste 10 år
Last ned bilde

Om Sundt AS

Sundt ASDette er Sundt
Investeringsselskapet Sundt AS ble etablert i 1995 av Petter C.G Sundt. Fra 2007 ble eierskapet overført til Christian og Helene Sundt. Selskapet ledes av administrerende direktør Jakob Iqbal og har kontoradresse på Dronningen i Oslo. Christian Ringnes er styreleder.
Sundt AS har som hovedmål å bygge og forvalte verdier for eiere, selskaper og ansatte. Gjennom langsiktige strategier i ulike bransjer skal Sundt AS være en positiv medspiller for samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Sundt AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sundt AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sundt AS

Godt fornøyde med 20204.6.2021 12:06:52 CEST | Pressemelding

Sundt, som består av Sundt AS samt holdingselskapene Helene Sundt AS og CGS Holding AS, fikk verdijustert egenkapital redusert med 8,8 prosent til 14,5 milliarder kroner i 2020, hovedsakelig grunnet stor hotelleksponering under lock-down. Sundt AS fikk på sin side et positivt årsresultat på 682 millioner kroner, mens Helene Sundt AS og CGS Holding AS fikk et samlet resultat på 969 millioner kroner. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år ligger på 17 prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom