Kystverket

Styrker sjøtrafikkovervåking på Svalbard med nye AIS-basestasjoner

Del

Kystverket etablerte 13. september en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket setter opp en AIS-basestasjon i et område uten infrastruktur.

Kystverkets nye AIS-basestasjon er om lag fire meter høy, tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.
Kystverkets nye AIS-basestasjon er om lag fire meter høy, tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.

I løpet av høsten skal to tilsvarende sol- og vinddrevne AIS-basestasjoner settes opp på Walterfjellet og Amsterdamøya på nordvestkysten av Spitsbergen. Når alle de tre stasjonene kommer i drift får Kystverket og andre norske myndigheter et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde av skipstrafikk. Basestasjonene vil fange opp AIS-signaler fra skip som seiler opptil 40 nautiske mil ut fra kysten i området fra Hornsund i sør til Amsterdamøya i nord. Basestasjonene registrerer informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.

Farvannene rundt Svalbard overvåkes av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. På nordvestkysten av Spitsbergen har sjøtrafikksentralen i senere tid registrert økende trafikk av spesielt cruiseskip, forskningsfartøy og fiskerifartøy.

̶  Med nye AIS-basestasjoner på nordvestkysten får vi en bedre overvåking av risikotrafikk i dette området. Vi får oversikt over hvor passasjerfartøy og fartøy med farlig eller forurensende last befinner seg til enhver tid. Det gir muligheten til å gi assistanse eller iverksette skadebegrensende tiltak til rett tid, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

Får et bedre maritimt situasjonsbilde

AIS er et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke maritim sikkerhet og beredskap. Utbyggingen av AIS på Svalbard er en del av gjennomføringen av Stortingsmelding 35 (2015-2016)

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale maritime beredskapen. AIS gir et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde over skipstrafikken og styrker myndighetenes muligheter for mer effektiv håndtering av ulykker og redningsaksjoner. Dataene fra Kystverkets AIS-basestasjoner blir distribuert til blant annet Hovedredningssentralene, Sysselmannen og Kystvakten.

I dag brukes overvåkingsdata fra AIS-satellitter og landbaserte AIS-basestasjoner som allerede er etablert på sørvestkysten av Spitsbergen. AIS-satellittene går i bane rundt jorden og registrerer skip hver gang de passerer over Svalbard, mens landbasert AIS gir kontinuerlig oppdatert informasjon om skipenes seilas.

Miljøvennlig infrastruktur

Dette blir de første sol- og vindenergidrevne AIS-basestasjonene i Norge. Basestasjonene er utviklet av Kongsberg Seatex og laget spesielt for å brukes på steder uten infrastruktur som strøm og elektroniske kommunikasjonstjenester, og der det er viktig å ta spesiell hensyn til natur og miljø.

̶  For Kystverket er dette et unikt og banebrytende prosjekt. I to år har vi testet ut ulike tekniske løsninger som gjør det mulig å drifte basestasjonene i isolerte, ekstremt værharde og miljøsårbare områder der det ikke finnes noen form for eksisterende infrastruktur. De nye basestasjonene skal driftes på vind og sol og blir 100 prosent utslippsfrie, sier prosjektleder i Kystverket, senioringeniør Harald Åsheim.

Planlegger for økende skipstrafikk

– Trender for Svalbard i senere år viser at cruiseskipene blir stadig større og tar flere passasjerer. AIS er et viktig tiltak for å imøtekomme den økende skipstrafikken på Svalbard, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

I Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse fra 2014 er utbygging av landbasert AIS på Svalbard beskrevet som et risikoreduserende tiltak med høy effekt og nytteverdi i forebygging av grunnstøting og kollisjon. Utbygging av landbasert AIS på Svalbard er en del av Kystverkets langsiktige sjøsikkerhetsarbeid. 

– I 2020 og 2021 er det planer om å etablere AIS-basestasjoner også ved Sørkapp og på østkysten av Spitsbergen, inkludert ved Hinlopen. Vår målsetting er å få et like godt bilde over skipstrafikken i farvannene ved Svalbard som det vi har langs kysten av fastlands-Norge, opplyser Dimmen.

Kontaktpersoner

Harald Åsheim
Senioringeniør
Mobil: 958 05 757
Epost: harald.aasheim@kystverket.no

Arve Dimmen
Sjøsikkerhetsdirektør
Mobil: 951 90 595
Epost: arve.dimmen@kystverket.no 

Fakta om nye AIS-basestasjoner:

  • Er om lag fire meter høye, er tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier.
  • Er basert på en prototype som har blitt testet ut på Svalbard i to år (vintrene 2016/17 og 2017/18).
  • Vil forbedre overvåkningen av fartøy som befinner seg langs kysten og i fjordene på Svalbard, og også registrere mindre fartøy som bruker AIS sendere med lav utgangseffekt.
  • Er utviklet og installert av Kongsberg Seatex.

Fakta om Kystverkets AIS-tjeneste:

  • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.
  • Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge langs norskekysten. Nettverket er videre forbedret i senere år og består nå av om lag 70 basestasjoner. Disse fanger opp informasjon om alle passasjerskip og lasteskip over 300 bruttotonn, fiskefartøy over 15 meters lengde og mange mindre fartøy som også har utstyrt seg med AIS-sendere.
  • Siden 2010 har Kystverket også operert AIS-satellitter som registrerer skip i havområdene.
  • I Isfjorden, Svea og på Bjørnøya er det dekning fra AIS-basestasjoner plassert på land og disse gir et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde i disse områdene.
  • Kystverket drifter AIS Norge og distribuerer AIS data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs.

Last ned foto og video fra AIS-installasjonen på Svalbard her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kystverkets nye AIS-basestasjon er om lag fire meter høy, tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.
Kystverkets nye AIS-basestasjon er om lag fire meter høy, tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.
Last ned bilde
Kongsberg Seatex har utviklet og installert basestasjonen. Selve installasjonen tok ca. fire timer. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen
Kongsberg Seatex har utviklet og installert basestasjonen. Selve installasjonen tok ca. fire timer. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen
Last ned bilde
Basestasjonen ble fraktet til Forlandet med helikopter. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen
Basestasjonen ble fraktet til Forlandet med helikopter. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom