Helse Sør-Øst RHF

Styrker rettighetene til psykisk syke

Del

Snart skal voksne som har behov for psykisk helsehjelp henvises til ett sted. – Dette sikrer rettighetene til pasientene, og gjør det også enklere for fastlegene, sier Cecilie Skule, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Foto: Helse Sør-Øst RHF
Foto: Helse Sør-Øst RHF

Pasienter som blir henvist til en avtalespesialist får ikke ivaretatt de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det betyr blant annet at de ikke alltid får vurdert henvisningen sin innen ti dager, og de får heller ikke tildelt en frist for når helsehjelpen senest skal starte.

– Dette blir bedre når vi etablerer felles henvisningsmottak. Da får pasientene de samme rettighetene, og henvisningene blir vurdert ett sted. Da blir det også enklere for fastleger og andre å henvise, sier Cecilie Skule.

Fra 1. september etableres felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger.
– Det har blitt jobbet grundig med dette i snart ett år, og det har vært stor løsningsvilje til å få dette på plass, sier Skule. Hun retter en stor takk til alle som har bidratt i dette arbeidet.

Arbeidet har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst synes det det er fint at det nå etableres felles henvisningsmottak, og mener at dette vil komme pasientene til gode.
– Dette vil sikre at pasienter som henvises til avtalespesialister også får sine rettigheter vurdert, på lik linje med pasienter som henvises til DPS, sier brukerutvalgets leder Ania Nybakke

I løpet av høsten 2022 skal Helse Sør-Øst RHF levere en rapport som oppsummerer erfaringene med arbeidet med de første felles henvisningsmottakene. Rapporten vil komme med anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen. Målet er at det skal være felles henvisningsmottak ved alle helseforetak og sykehus i regionen innen 1.september 2023.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Helse Sør-Øst RHF
Foto: Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Aina Nybakke, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst
Aina Nybakke, leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst
Last ned bilde
Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.
Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom