GlobeNewswire by notified

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Dela

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-05-25

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om
2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022.

Styrelsens förslag till extra utdelning

Styrelsen föreslår en extra vinstutdelning, så kallad efterutdelning, till bolagets aktieägare om
2 kronor per aktie, totalt 29 720 686 kronor, med avstämningsdag måndagen den 27 juni 2022. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg ca tre bankdagar efter avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 30 juni 2022.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag på i huvudsak följande villkor.

Riktad emission av teckningsoptioner

  • Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor.
    • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Elon AB (publ), org.nr 556065-4054. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet.
    • Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är emissionen utgör ett led i införande av incitamentsprogrammet, varigenom ledande befattningshavare ges möjlighet till en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
    • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman.
    • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under följande perioder:

a)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 mars – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 15 september 2025; och

b)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2025, dock tidigast den 1 november 2025 och senast den 15 december 2025.

  • Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget överlåter högst 630 000 teckningsoptioner enligt följande.

(a)   Kategori 1 (VD, vice VD, CFO): högst 124 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen;

(b)   Kategori 2 (övriga medlemmar i ledningsgruppen): högst 30 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen; och

(c)   Kategori 3 (andra nyckelpersoner): högst 20 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen.

En teckningsberättigad kan teckna ett lägre antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna enligt ovan. Erbjudna optioner som inte förvärvas enligt ovan ska kunna överlåtas till andra deltagare i optionsprogrammet. Optionerna ska fördelas mellan de deltagare som anmält intresse för att förvärva ytterligare optioner pro rata i förhållande till antal förvärvade optioner. Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal men ännu inte tillträtt sin anställning.

Vid överlåtelse ska för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Överlåtelse ska vara villkorad av att överlåtelse lagligen kan ske samt att förvärvaren ingår ett s.k. hembudsavtal med bolaget, enligt vilket förvärvaren är förpliktad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i vissa situationer.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram och utspädning

Bolaget har för närvarande inget utestående aktierelaterat incitamentsprogram. Baserat på vid tidpunkten för kallelsen antal utestående aktier kommer ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i det föreslagna incitamentsprogrammet att innebära en utspädningseffekt motsvarande ca 4,1 procent av såväl aktierna som rösterna i bolaget.

För beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

***
Denna information är sådan som Elon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18.00 CEST den 25 maj 2022.

***

Om Elon AB (publ)

Elon AB (publ) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Elon AB (publ) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.

För mer information vänligen kontakta

Stefan Lebrot, VD Elon AB (publ)
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Elon AB (publ)
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon AB (publ)
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Eurocastle to Release First Quarter 2022 Interim Management Statement and the Results of the Strategic Review on 8 July 20227.7.2022 18:30:00 CEST | Press release

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED Contact: Oak Fund Services (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Tracy Lewis Tel: +44 1481 723450 Eurocastle to Release First Quarter 2022Interim Management Statementand the Results of the Strategic Review on 8 July 2022 Guernsey, 7 July 2022 – Eurocastle Investment Limited (“Eurocastle” or the “Company”) today announces that it will release its interim management statement for the quarter ended 31 March 2022 and the results of the strategic review tomorrow, Friday, 8 July 2022 before the market opens. ABOUT EUROCASTLE Eurocastle Investment Limited (“Eurocastle” or the “Company”) is a publicly traded closed-ended investment company, focused on Italian performing and non-performing loans, Italian loan servicing platforms and other real estate related assets in Italy. On 18 November 2019, the Company announced a plan to realise the majority of its assets with the aim of accelerating the return of value to shareholders. The Company will not currently

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital _June 30, 2022.7.7.2022 18:00:00 CEST | Press release

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital _June 30, 2022. Article 223-16 of general regulation of French Autorité des Marchés Financiers Lyon – France Listing markets: Euronext Paris from Euronext (Market segment C - ISIN Code: FR0011471135- Symbol: ERYP) & Nasdaq Global Select Market in the United-States (Symbol : ERYP) Website : www.erytech.com DateTotal of shares composing the share capitalTotal of brut(1) voting rights Total of net (2) voting rights December 31, 202131 018 55332 518 33932 515 839January 31, 202231 018 55332 518 33932 515 839February 28, 202231 018 55332 518 54732 516 047March 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047April 30, 202231 018 55332 518 54732 516 047May 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047June 30, 202231 018 55332 520 10732 517 607 (1) Gross voting rights number (or « theoretical » voting rights) is used as a basis for calculating the crossing of the threshold. In accordance with article 223-11 of g

KBC Group: KBC completes acquisition of Raiffeisen Bank International's Bulgarian operations7.7.2022 17:45:00 CEST | Press release

Press Release Outside trading hours – Regulated information* Brussels, Sofia, 7 July 2022 (5.45 p.m. CEST) KBC completes acquisition of Raiffeisen Bank International's Bulgarian operations Today, KBC Bank and Raiffeisen Bank International (‘RBI’) completed the deal announced on 15 November 2021 concerning the acquisition of 100% of the shares of Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, which is responsible for the banking operations of RBI in Bulgaria. The transaction also includes Raiffeisenbank Bulgaria’s fully owned subsidiaries Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker and Raiffeisen Service. The acquisition, worth a total of 1 009 million euros paid in cash, reflects the quality of the Raiffeisen franchise in Bulgaria and the potential for synergy. The transaction will have a capital impact of around -1 pp on KBC Group’s CET1 in 3Q2022. Raiffeisenbank (Bulgaria) has systematically developed its banking activities since entering the mark

Volta Finance Limited - Dividend Declaration7.7.2022 17:12:32 CEST | Press release

Volta FinanceLimited (VTA/VTAS) Dividend Declaration NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES Guernsey, 7 July 2022 Volta Finance Limited ("the Company") hereby announces a second interim dividend for the financial year commencing 1 August 2021. The Company announces that it has declared a quarterly interim dividend of €0.13 per share payable on 28 July 2022 amounting to approximately €4.75 million, equating approximately to an annualised 8% of net asset value. The ex-dividend date is 14 July 2022 with a record date of 15 July 2022. The Company has arranged for its shareholders to be able to elect to receive their dividends in either Euros or Pounds Sterling. Shareholders will, by default, receive their dividends in Euros, unless they have instructed the Company’s Registrar, Computershare Investor Services (Guernsey) Limited (“Computershare”), to pay dividends in Pounds Sterling. Such instructions may be given to Computershare eith

Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka7.7.2022 15:45:00 CEST | Pressemelding

Maha Energy AB (publ) har underrättats av Global Business Services (“GBS”) att den kontrakterade borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) inte längre kommer att vara tillgänglig för Maha Energy i Oman. Detta innebär att den planerade borrstarten av de första sex brunnarna på Mafraqfältet försenas. GBS har meddelat Maha Energy att de inte kan leverera borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) främst på grund av tekniska brister som upptäckts under inspektioner strax innan mobiliseringen. Maha arbetar nu på att hitta alternativa lösningar, men detta innebär att borrningen av de sex brunnarna på Mafraq kommer att försenas. En reviderad tidplan kommer att meddelas så snart som ytterligare information finns tillgänglig. ”Då vi arbetat väldigt hårt för att få allt på plats och starta borrningarna innan den sista juni är vi mycket besvikna över att GBS nu beslutat att inte leverera den kontrakterade borriggen i sista minuten. Men eftersom borrplatser och all annan borrutrustning nu står klart så är vi redo fö