Født Fri

Styreleder i Født Fri

Del

Jan Sverre Asker er valgt som Styreleder i Født Fri

Jan Sverre Asker var styreleder i Født Fri fra 15. februar 2018 til 25. mars 2020. Vi er svært glade for å kunne annonsere at han fra og med dags dato igjen vil tiltre som styreleder for en ny periode. I tiden han var borte var vervet besatt av Solveig Bjørkøy, og vi takker henne for hennes tid som styreleder.

Jan Sverre besitter en rik og allsidig kompetanse. Han har bakgrunn blant annet som Konserndirektør i Gjensidige Forsikring, Styreformann i Gjensidige NOR Driftspartner, Styreformann i Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

Styret i Født Fri består per 25. august 2020 dermed av Jan Sverre Asker (styreleder), Gerd Fleischer, Line Jacobsen Vestengen, Jeyla Rustamova og Solveig Bjørkøy

Styrets stilling til IMDis varslede gjennomgang av stiftelsen Født Fri: Vi mener at stiftelsen har hatt god styring. Vi tar IMDis varsel til orientering og imøteser granskingen.

Kontakter

Lenker

Om Født Fri

Født Fri
Født Fri
Huitfeldts gate 11
0253 Oslo

+47 22 42 00 08http://www.fodtfri.no
Stiftelsen skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn,  tro og etnisitet. Vi støtter kampen for individets frihet mot skamvold  og negativ sosial kontroll. Norge er et multietnisk og  verdipluralistisk samfunn. Dette krever at individer gis sosial og  moralsk frihet til å forme egne liv og finne sin flokk, uavhengig av  hvilken familie de er født i, uten å bli diskriminert, tvunget eller  utsatt for negativ sosial kontroll basert på hvem de er. Alle skal  kunne ta en utdannelse, søke jobber, finne bolig og – hvis familieliv  er ønsket – stifte familie med en partner valgt av egen fri vilje.  Dette kan kun skje når individuell frihet og autonomi respekteres, med  fravær av tvang og sosialt press. Stiftelsen skal arbeide for den  grunnleggende ideen om at mennesker er født frie og like: basert på  demokrati, likestilling og rettssikkerhet. 
Stiftelsen skal særlig  støtte minoriteters rett til de grunnleggende menneskerettigheter  gjennom frigjøringsarbeid, og mot fysisk og psykisk vold, som for  eksempel, men ikke begrenset til oppdragervold. Stiftelsen skal  arbeide for minoriteter gjennom en varmere og mer inkluderende  offentlig samtale men også gjennom åpenhet og kritisk faktabasert  informasjon. Målet er å finne felles løsninger på utfordringer i  pluralistiske samfunn, uten at kampen for frihet misbrukes mot  fellesskapet og mangfoldet. Stiftelsen skal arbeide ved å være en  aktiv stemme i samfunnsdebatten, legge til rette for kompetanseheving,  praktisk tilrettelegging og systematisering av frivillig arbeid,  kulturelle aktiviteter og gi økonomisk støtte til prosjekter som  underbygger samme formål. 

Følg pressemeldinger fra Født Fri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Født Fri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Født Fri

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom