LO Stat

Streikefare i kultursektoren - Krever kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser

Del

Det er fare for streik i kultursektoren fra 3. september. Bakgrunnen for mulig konflikt er at arbeidsgiversiden nekter å stå ved løfter om en rettferdig pensjonsordning.

MEKLING: Fra venstre Nora Hagen, Christine Thomassen, Lise Olsen og Dag Agledal.
MEKLING: Fra venstre Nora Hagen, Christine Thomassen, Lise Olsen og Dag Agledal.

2. september blir det mekling for Fagforbundet, NTL og Creo. Kravet om at pensjonsytelsene skal være lik for kvinner og menn, og vare livet ut er viktig. Siden kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn vil de få en lavere livsvarig pensjon enn menn.

Arbeidstakerne krever hybridpensjon, en pensjonsløsning som gir bedre trygghet for de ansatte, og som gir livsvarige og like pensjoner. Dette er den samme ordningen de har i private barnehager. Ordningen er også svært lik den som gjelder i offentlig sektor, ny offentlig tjenestepensjon.

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning på grunn av en akutt økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner. I 2016 inngikk vi derfor en midlertidig avtale om innskuddspensjon.

Avtalen innebar et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den ytelsesordningen vi hadde tidligere. Vi inngikk den midlertidige pensjonsordningen ene og alene fordi arbeidsgiver lovte oss at dette skulle sikres i en varig ordning. Vi valgte å stole på arbeidsgiver. Så langt har ikke arbeidsgiverne vist vilje til å oppfylle avtalen.

- Vi har kommet arbeidsgiver i møte, og nå må arbeidsgiver på sin side innfri inngåtte avtaler. Hvis ikke det skjer blir vi nødt til å ta i bruk det sterkeste virkemiddelet vi har, nemlig streik, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Det fins en gylden middelvei som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Vi har tilbudt oss å være med på et spleiselag, samtidig som ansatte skal sikres en rettferdig og trygg pensjon. Løsningen heter hybridpensjon.

Meklingsfristen er midnatt 2. september.

Her kan det bli streik.

220 medlemmer tas ut i en eventuell streik, og følgende virksomheter blir berørt i første streikeuttak:

  • Den Nationale Scene (28)
  • Den Norske Opera & Ballett (54)
  • Det Norske Teatret (25)
  • Nathionaltheateret (2)
  • Rogaland Teater (19)
  • Bergen Filharmoniske Orkester (92)

Nøkkelord

Kontakter

Forhandlingsledelse:
Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207
Christine Thomassen, Creo: 951 81 686
Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114
Dag Agledal, NTL: 922 48 452

Kommunikasjonsrådgivere:
Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221
Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263
Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230
Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639

Bilder

MEKLING: Fra venstre Nora Hagen, Christine Thomassen, Lise Olsen og Dag Agledal.
MEKLING: Fra venstre Nora Hagen, Christine Thomassen, Lise Olsen og Dag Agledal.
Last ned bilde

Lenker

Om LO Stat

LO Stat
Møllergt. 10
0179 Oslo

23 06 83 00http://www.lostat.no

LO Stat jobber for et seriøst, trygt og godt arbeidsliv for alle. LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med 19 LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes medlemmer i staten og Spekter. Vedtektene sier at LO Stats skal «virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser». LO Stat skal dermed forsvare forbund og medlemmers interesser og rettigheter på alle plan. 

Følg pressemeldinger fra LO Stat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO Stat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO Stat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom