Norsk Arbeidsmandsforbund

Streik i vekterbransjen fra onsdag

Del

Vekterlønnen har sakket akterut, arbeidsgiverne viste ingen vilje til å tette gapet.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed blir det streik fra onsdag klokken 1200. Meklingen pågikk i 6 og halv time på overtid uten at det lykkes å komme til enighet

Norsk Arbeidsmandsforbund har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak.

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at vekterne har sakket akterut lønnsmessig de siste årene fra en allerede lav lønn. Det var derfor forventninger til et oppgjør som bringer vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dessverre møtte vi ingen forståelse for dette i meklingen. Vi opplevde allerede fra starten i de første forhandlinger en motpart som konsekvent avviste alle våre krav.

Vi fikk heller ikke gjennomslag for våre krav om bedre arbeidsforhold for lærlinger eller økt arbeid mot ufrivillig deltid. Dette er svært skuffende.

Vi håpet i det lengste det skulle være mulig å finne løsning gjennom mekling, men dessverre lyktes ikke det denne gang» sier Anita Johansen.

Foruten grunnlønn viste arbeidsgiverne ingen vilje til å regulere satsene for arbeid på natt og helg, det var heller ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere.

Med det siste tilbudet fra arbeidsgiverne styrte de meklingen mot en konflikt, forhandlingsutvalget kunne ikke anbefale det forslaget som forelå.

Det er svært beklagelig at vi ikke klarte å finne en løsning selv innenfor rammene for frontfaget.

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom