Parat

Streik avverget - gjennomslag for krav

Del

Partene fikk gjennomslag for kravene om et generelt tillegg for alle og minstelønnssatsene økes med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner. Det er også enighet om mer forutsigbare arbeidstidsordninger for ansatte i offshore-industrien.

Etter nærmere 23 timer mekling på overtid fikk Parat, sammen med Fellesforbundet, gjennomslag et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent. I lønnsrammen utgjør overhenget 1,2 prosent i tillegg til et sentralt tillegg til alle på 0,50 kroner fra 1.april.

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, mener at partene etter forholdene må si seg fornøyd selv om enkelte grupper i industrien burde fått et bedre oppgjør.

– Vi har unngått streik og fått innrømmelser fra arbeidsgiversiden. Koronasituasjonen tatt i betraktning er vi fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi bidrar til å sikre norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Aune.

Han sier partene også er enige om sentrale tillegg og særskilte tillegg til lavtlønte. Videre er det enighet om en arbeidstidsmodell som bidrar til økt forutsigbarhet knyttet til når man skal jobbe og når man skal ha fri for ansatte som jobber i offshore-industrien.

– Et viktig krav vi har fått gjennomslag for er at alle arbeidstakere skal behandles likt i samme virksomhet, når det gjelder forskuttering av sykepenger til alle ansatte, sier Parats forhandlingsleder.

Aune sier partene har tatt ansvar for situasjonen, landet og tusenvis av arbeidstakere står i.

– Oppjusteringen av anslaget for prisveksten har bidratt til å komplisere meklingen, det samme har Norsk Industris holdning til forhandlingene tidlig i meklingen. Vi har imidlertid i felleskap kommet frem til en samlet løsning vi mener er tilfredsstillende under de rådende omstendigheter, sier han.

Nøkkelord

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom