Eika Gruppen

Strategisk partnerskap med TietoEVRY styrker bankenes konkurransekraft

Del

Eika Gruppen varslet 14.12.2020 om at det var inngått en opsjonsavtale med TietoEVRY om leveranse av kjernebankløsninger til lokalbankene i alliansen. Endelig avtale ble i dag signert på vegne av bankene.

F.v. Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank, Hege Toft Karlsen, Konsernsjef i Eika Gruppen og Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY. Foto: NTB
F.v. Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank, Hege Toft Karlsen, Konsernsjef i Eika Gruppen og Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY. Foto: NTB

Avtalen med TietoEVRY er beregnet å gi alliansebankene i Eika en årlig effektivisering i kostnader på om lag 40 prosent tilsvarende NOK 220-250 millioner. Beregnet tilbakebetalingstid er mellom fire og fem år for bankene. Avtalen har en varighet på fem år med mulighet for forlengelser på totalt fire år.

Avtalen vil styrke alliansebankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet. Bankene får en fremtidsrettet IT-plattform som svarer opp kundenes stadig økte forventninger til digitale løsninger og tjenester.

«Kundene stiller stadig større forventninger til våre digitale løsninger og tjenester. Vi er derfor glade for å kunne annonsere et strategisk partnerskap med TietoEVRY. Avtalen vil styrke Eika-bankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet. Dette vil forsterke våre muligheter til å fortsatt være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for våre kunder, våre ansatte og våre lokalsamfunn», sier styreleder i Eika Gruppen og adm. banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne.

De strategiske, innholdsmessige og operasjonelle sider av avtalen har vært gjenstand for en omfattende og grundig prosess i Eika Alliansen. 53 selvstendige banker i Eika Alliansen har tilsluttet seg avtalen etter styrebehandling i bankene.

Det pågår nå et arbeid for å fastsette en endelig konverteringsplan for bankene. En plan vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2021, og overgangen til TietoEVRYs løsninger forventes gjennomført i 2022-23.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

F.v. Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank, Hege Toft Karlsen, Konsernsjef i Eika Gruppen og Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY. Foto: NTB
F.v. Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank, Hege Toft Karlsen, Konsernsjef i Eika Gruppen og Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY. Foto: NTB
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 470 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Solid kvartalsresultat i Eika Forsikring30.10.2020 13:53:05 CETPressemelding

Samtidig som samfunnet preges av stigende smittetrend og usikkerhet grunnet lokale utbrudd av COVID-19, leverer Eika Forsikring gode resultater i tredje kvartal. –«Kundenærhet gjennom lokalbankene og fokus på analytiske prismodeller gir oss forutsigbarhet også i usikre tider. Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med et høyt antall skader knyttet til avbestillinger på reiseforsikringen, men skadeprosenten i kvartalet og så langt i år er allikevel god på grunn av lavt storskadeinnslag på boligporteføljen og noe lavere frekvens på motorproduktene» sier adm.dir Trond Bøe Svestad.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom