Söderberg & Partners

Strafferettsforsikring er nå tilgjengelig for norske bedrifter

Del
Strafferettsforsikring (Legal Defence) er nå tilgjengelig for norske bedrifter. Forsikringen sikrer den beste advokathjelpen ved eventuelle straffbare feilgrep i forbindelse med jobb. Forsikringen dekker styret, ledelsen og ansatte i selskapet. Dekningen er et supplement til styreansvarsforsikringer.
Strafferettsforsikring (Legal Defence) er et nytt forsikringsprodukt i det norske markedet.
Strafferettsforsikring (Legal Defence) er et nytt forsikringsprodukt i det norske markedet.

Norske virksomheter må forholde seg til en rekke lover og forskrifter. Mange av disse har en klausul om at overtredelse medfører bøter eller fengsel.

- Å bli anmeldt til politi eller tilsynsmyndighet kan være en stor belastning -  både personlig og økonomisk, sier senior forsikringsmegler, Leif Hjeltgaard.

-Legal Defenseer et nytt produkt på markedet som, i tillegg til den økonomiske byrden, også dekker kostander til erfarne advokater som kan hjelpe til med å forsvare seg mot slike anklager. Legal Defense er derfor et fint supplement til styreforsikring for mindre og mellomstore virksomheter, fortsetter Hjeltegaard.

Hva? 

Dersom en av de ansatte i bedriften, ledelsen eller styret er mistenkt for noe straffbart, vil du med denne forsikringen få dekket kostnader til forsvarsadvokat med rett ekspertise på det aktuelle rettsområdet.

Denne advokaten skal ivareta dine rettslige interesser i saker som skyldes mistanke om overtredelse av bestemmelser i straffeloven, annen lovgivning hvor overtredelse kan straffes med fengsling eller bøter, samt saker innenfor disiplinær- eller yrkessaker.

Forsikringen dekker kostnader til egen advokat, idømte sakskostnader, sakkyndig – og ekspertuttalelser, oversettelse (tolk) og utgifter til reise og opphold.

Hvem?

Legal Defence kan kjøpes av små og mellomstore bedrifter i hele Europa. Den kan kjøpes av bedrifter i alle bransjer, med unntak av bank og finans.

For større virksomheter foretas det en individuell vurdering.

Hvorfor?

Kostnader til advokat legges normalt ikke inn i budsjettene. Likevel er straffbare feilgrep noe som skjer hele tiden, det er menneskelig å feile. Alt fra å levere feil skattemelding eller mva-oppgave, til manglende overholdelse av rapportering til NAV, brudd på minstelønnbestemmelser. Det kan også være alvorlige forhold som manglende sikring på arbeidsplassen, som i verste fall kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfall.

Videre vil større konsern med flere ansatte og flere ledelsesnivåer øke risikoen for straffbare forhold, og man har mindre muligheter for å overvåke hele næringskjeden i et konsern.

Selskaper som har egne advokater internt, jobber i all hovedsak med forretningsjus. De besitter derfor ikke nødvendig kompetanse til å ivareta sikrede i en straffesak. Legal Defence dekker advokatutgiftene til de beste forsvarsadvokatene og kan også anbefale advokater med rett ekspertise ved behov.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Strafferettsforsikring (Legal Defence) er et nytt forsikringsprodukt i det norske markedet.
Strafferettsforsikring (Legal Defence) er et nytt forsikringsprodukt i det norske markedet.
Last ned bilde
Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Last ned bilde

Lenker

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Lysaker Torg 15
1366 Lysaker

23 89 73 89https://www.soderbergpartners.no/

Söderberg & Partners har Nordens og Europas mest offensive approach, og har siden oppstart i 2004, etablert virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg, Spania og Nederland. Samlet har Söderberg & Partners-gruppen i overkant av 600 mrd. kroner under rådgivning.  I 2021 omsatte konsernet for 6 mrd. kroner og har over 3000 ansatte.

Følg pressemeldinger fra Söderberg & Partners

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Söderberg & Partners på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Söderberg & Partners

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom