Kulturminnefondet

Støtter industriminne med 800.000 kroner

Del

Vaterland 28 i Fredrikstad har fått tilsagn på 800.000 kroner i støtte til reparasjoner av kaifronten fra tilskuddsordningen Kulturminnefondet.

Eierne har store planer for bygningene og området. Foto: Privat/fra søknad
Eierne har store planer for bygningene og området. Foto: Privat/fra søknad

Bygningene på Vaterland skal settes i stand for å transformere stedet til et bevaringssenter for håndverksfag. I behandlingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at det er et industrielt kulturminne med høy verneverdi, hvor tiltakene vil sikre videre bruk av kulturminnet.  

– Det er spesielt positivt at det er planer om å utvikle stedet til et bevaringssenter for håndverksfag, med målsetning å stimulere unge til å velge yrkesfaglig opplæring, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet. 

ChristianslundHolding AS står for driften av industrianlegget på Vaterland. Kulturminnet ligger både innenfor Riksantikvarens NB-område og også innenfor et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA-område Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker i Fredrikstad). 

Ressurssenter for håndverk 

Senteret på Vaterland skal ha som målsetning å stimulere unge til å velge yrkesfaglig opplæring og skal være en samarbeidspartner for yrkesfag på videregående skoler, barne- og ungdomsskoler. Vaterland vil også fungere som et senter for håndverksspesialister innen ulike fagfelt, og målet er blant annet å øke kunnskap og interesse for håndverksfagene.  

Uteområdet i tilknytning til Vaterland bevaringssenter er en del av et turområde, og uteområdene vil bli gjort ytterligere tilgjengelig for publikum ved at området opparbeides. 

Huset viktige bedrifter 

Kulturminnefondet legger også vekt på at eiendommen inngår i Fredrikstad kommunes kulturminneplan, hvor blant annet betydningen om å sikre industriminner fra tiden etter 1860 vektlegges. Kulturminneplanen signaliserer også et ønske om å ta i bruk, og utvikle kulturminner til formidlingsaktiviteter, næringsutvikling og som reiselivsmål. 

Vaterland 28 er et industriminne som ligger i tilknytning til Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningene ble oppført på slutten av 1800-tallet. Industribygningene har gjennom tidene huset flere industribedrifter, som har hatt betydning både for Fredrikstad og for Norge for øvrig. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eierne har store planer for bygningene og området. Foto: Privat/fra søknad
Eierne har store planer for bygningene og området. Foto: Privat/fra søknad
Last ned bilde
Vaterland er et industrielt kulturminne med høy verneverdi. Historisk foto: Privat/fra søknad
Vaterland er et industrielt kulturminne med høy verneverdi. Historisk foto: Privat/fra søknad
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom