Grønt Punkt Norge

Støtte fra Handelens Miljøfond til økt brukt av resirkulert plast

Del

Handelens Miljøfond ønsker å sette fart i bruken av resirkulert plast i Norge. Nå har de gitt 1,95 millioner kroner i støtte for å sørge for at det offentlige Norge tar ansvar gjennom sine anskaffelser.

MER RESIRKULERT PLAST: Flere offentlige aktører bør stille krav til bruk av resirkulert plast i produkter.  FOTO: INDUSTRIPLAST, SILJE HOLTE
MER RESIRKULERT PLAST: Flere offentlige aktører bør stille krav til bruk av resirkulert plast i produkter. FOTO: INDUSTRIPLAST, SILJE HOLTE

Pressemeldingen ble oppdatert 4. februar 2021

Grønt Punkt Norge, Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn har startet et samarbeidsprosjekt for å øke bruk av resirkulert plast gjennom å stille krav i offentlige anskaffelser. Mepex Consult er prosjektleder av prosjektet som har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å nå målet om å øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn i løpet av 2021.

– Grønt Punkt Norge er stolt av å være med på dette viktige prosjektet. Vi har satt oss et ambisiøst, og er svært takknemlig for at Handelens Miljøfond er enig i at prosjektet er et avgjørende tiltak for å skape en mer bærekraftig bruk av plast, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

500 søkere

26. januar offentliggjorde Handelens Miljøfond hvilke 123 prosjekt som fikk støtte i den største tildelingen i fondets historie. Av over 500 søkere var Grønt Punkt Norges prosjekt blant de utvalgte i kategorien «Økt bruk av resirkulert plast» og ble tildelt 1,95 millioner kroner

– Det er gjort for lite for å stoppe de store miljøproblemene plast skaper. Med denne tildelingen vil vi få snøballen til å rulle. Vi vil dytte i gang et marked for resirkulert plast som begynner å vokse av seg selv, så vi bruker stadig mindre ny og stadig mer resirkulert plast, og setter en mye mer bærekraftig normal for hvordan vi bruker plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond på miljøfondets hjemmesider.

Samferdsel, bygg og anlegg er viktig

Prosjektets samarbeidspartnere er i ferd med å avslutte et forprosjekt finansiert av Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge. I forprosjektet er det definert aktuelle plastproduktgrupper og offentlige aktører som kan bidra til å nå prosjektets ambisiøse mål om å øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn allerede i 2021.

Det er særlig innkjøp i bygg- og anleggsbransjen, innen samferdsel og produktgruppene avfallsutstyr og møbler, prosjektet ser det er størst potensiale.

– Dette er store områder der markedet er modent for å erstatte jomfruelig plast med resirkulert råvare, sier Jaana Røine.

Et av de viktigste målene ved prosjektet er å bistå ved offentlige anskaffelser for å utvikle et faglig kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter.

Røine påpeker at prosjektet også skal også jobbe direkte med leverandørene og plastindustrien for å få innspill til relevante krav til bruk av resirkulert plast. Prosjektet skal bidra til å nå målet om 50 % gjenvinning av plastemballasje, og der er norsk plastindustri en viktig del av løsningen.


Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond hvor 50 øre fra hvert plastposesalg i Norge går til prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av bæreposer.

Samarbeidspartnerne


Samfunnbedriftene Avfall og ressurs:

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs representerer om lag 100 kommunalt eide avfallsbedrifter og etater. De er en del av arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene, og arbeider med miljø- og bærekraftig utvikling, herunder sirkulære løsninger. Samfunnsbedriftene, som representerer rundt 550 kommunalt eide aktører, jobber for at det skal bli større etterspørsel etter resirkulert plast og andre materialer.

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls– og gjenvinningsbransjen i Norge med rundt 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor. Organisasjonen representerer både offentlige og private avfalls- og gjenvinningsselskap, gründere, leverandører og miljøkonsulenter.

Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket)

Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Blomsten i Norge. Det er utviklet krav til mer enn 400 produkttyper og mer enn 30.000 varer og tjenester til det norske markedet har gjennomgått en objektiv miljøvurdering

Miljømerking er en stiftelse som myndighetene opprettet i 1989 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ca 7100 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Miljøfyrtårn-sertifisering er EU- anerkjent og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MER RESIRKULERT PLAST: Flere offentlige aktører bør stille krav til bruk av resirkulert plast i produkter.  FOTO: INDUSTRIPLAST, SILJE HOLTE
MER RESIRKULERT PLAST: Flere offentlige aktører bør stille krav til bruk av resirkulert plast i produkter. FOTO: INDUSTRIPLAST, SILJE HOLTE
Last ned bilde
OFFENTLIGE INNKJØP: Det offentlige kan gå foran som et godt eksempel ved å velge produkter av resirkulerte råvarer. FOTO: INDUSTRIPLAST, SILJE HOLTE
OFFENTLIGE INNKJØP: Det offentlige kan gå foran som et godt eksempel ved å velge produkter av resirkulerte råvarer. FOTO: INDUSTRIPLAST, SILJE HOLTE
Last ned bilde

Lenker

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
Karenslyst Alle 9A
0212 Oslo

22 12 15 00http://www.grontpunkt.no

For bedrifter som tar miljøansvar
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen - det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.
Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje. Det vil si Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Følg saker fra Grønt Punkt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Grønt Punkt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Grønt Punkt Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom