Medietilsynet

Stortinget sa ja til regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

Del

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, avvikling av NRK-lisensen og å innføre fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Kulturminister Trine Skei Grande skal snarest mulig legge frem et nytt lovforslag om Mediestøtterådets ansvar og myndighet.

Stortinget vedtok 11. juni Kulturdepartementets forslag til mediestøttemelding. Det innebærer blant annet at det skal innføres fireårig styringssignal både for NRK og den direkte mediestøtten. Foto Medietilsynet
Stortinget vedtok 11. juni Kulturdepartementets forslag til mediestøttemelding. Det innebærer blant annet at det skal innføres fireårig styringssignal både for NRK og den direkte mediestøtten. Foto Medietilsynet

Mediestøtterådet får i oppgave å fordele midler mellom de ulike tilskuddsordningene.
– Tanken er at rådet også skal ha en sentral rolle når det kommer til å bestemme innretningen av de enkelte mediestøtteordningene, uttalte Skei Grande da Stortinget behandlet mediestøttemeldingen 11. juni. Hun var klar på at mediestøtterådet skal forholde seg til overordnede føringer fra Stortinget.

Medietilsynet blir sekretariat for Mediestøtterådet

– Dette blir en ny og viktig oppgave som vi ser frem til å gå i gang med. Vi kommer nå til å rekruttere en ny medarbeider som får ansvar for sekretariatsoppgavene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Vedtok ny finansieringsmodell for NRK

Stortinget vedtok også de øvrige av regjeringens forslag i mediestøttemeldingen, i tråd med det flertallet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget innstilte på i forrige uke. Det innebærer blant annet at det skal innføres fireårig styringssignal både for NRK og den direkte mediestøtten, og at NRK skal finansieres over statsbudsjettet i stedet for via lisens.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen ønsket i debatten å vite om regjeringen vil følge opp innspillet fra komiteen om at det blant annet bør innføres en kompetansepott og en verktøykasse for mediebransjen i krisetider. Kulturministeren mente det er naturlig at det nye mediestøtterådet tar stilling til denne typen tiltak.

Videre vilkår for FM-lokalradioene avklares i høst

Medietilsynet anbefalte nylig at lokalradioene bør få sende på FM i fem nye år, fram til 2026. Komiteen anbefalte regjeringen å ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger. Skei Grande uttalte at hun så snart som mulig kommer tilbake til Stortinget med forslag til vilkår for lokalradioene på FM.
– En aktuell anledning for det er budsjettproposisjonen for 2020 i oktober, sa Skei Grande.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stortinget vedtok 11. juni Kulturdepartementets forslag til mediestøttemelding. Det innebærer blant annet at det skal innføres fireårig styringssignal både for NRK og den direkte mediestøtten. Foto Medietilsynet
Stortinget vedtok 11. juni Kulturdepartementets forslag til mediestøttemelding. Det innebærer blant annet at det skal innføres fireårig styringssignal både for NRK og den direkte mediestøtten. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom