Nei til atomvåpen

Stortinget har nettopp vedtatt utredning om atomvåpenforbud

Del

Forslaget om en utredning av konsekvensene av atomvåpenforbudet for Norge ble nettopp vedtatt i Stortinget i dag 8. februar 2018, med 56 mot 43 stemmer. Forbudet skal legges fram av Regjeringen i løpet av 2018.

Tilhengerne av forslaget fra SV, AP, SP, Venstre, KrF, MdG og Rødt pekte på den uakseptable risikoen for at atomvåpen blir brukt. 

- Arbeiderpartiet støtter ikke et forbud, men en utredning. Den må belyse viktige momenter som forholdet mellom traktaten og NATO-forpliktelsene og forholdet til Ikkespredningsavtalen og andre avtaler Norge er forpliktet av, sa Anniken Huitfelt (AP). Hun viste også at dommedagsklokken viser to minutter til midnatt, og at det er viktig å bygge opp under stigmatisering av atomvåpen. 

- Vi har lykkes før, og vi kan lykkes igjen. Det er ingen juridiske hindringer i NATO, sa Gina Barstad (SV). 

- Det var viktig at ICAN fikk fredsprisen. Vi berømmer sivilsamfunnets energi, styrke, og overbevisning. Vi støtter innhenting av kunnskap - kunnskap er bra, sa Abid Raja (V).

- Framgangen på atomnedrustningsfeltet har stanset. Det frustrerer mange, inkludert KrF, sa Knut Arild Hareide (KrF). 

- Alle som har levd under den kalde krigen, vet om den enorme frykten man levde under. Faren er ikke mindre i dag. Vi støtter atomvåpenforbud uansett hva utredningen sier, sa Per Espen Stoknes (MdG). 

- En atomvåpenfri verden er mulig, det er et politisk valg, sa Bjørnar Moxnes (R). 

Partiene som ikke støttet utredningen er Høyre og Fremskrittspartiet. 

- Atomvåpenforbudet er drevet fram av en kampanje uten politisk ansvar. Utredningen vil trekke i tvil Norges intensjon, sa Michael Tetzschner (H). 

- Forbudet er et fåfengt ønske om å spille på alle hester. Man kan ikke forby alt man ikke liker, sa Christian Tybring-Gjedde (FrP)

- Vi vet svaret. Vi vil ikke signere og ratifisere forbudet, så hva er vitsen? NATO har gjort en utredning for oss, vi vet allerede svaret, sa Ingjerd Schou (H). 

Nei til Atomvåpen mener at vedtaket om en utredning av atomvåpenforbudets konsekvenser for Norge sender et viktig signal til andre land. Atomvåpenforbudet er nå en realitet, og det er bortkastet å argumentere mot at det skal eksistere. Det er på tide å forholde seg til det, og det viser Stortinget nå at de tar på alvor. 

Det er naturlig at Norge, som baserer sitt forsvar på NATO, må ha en utredning for å kartlegge mulighetene for å knytte seg til avtalen. Norge har fra før en politikk om at atomvåpen ikke skal utplasseres på norsk territorium i fredstid. Det er nå på tide å utvide dette til å gjelde alle situasjoner. Vi må også ta stilling til om atomvåpen plassert andre steder i verden skal kunne brukes på Norges vegne. 

Flertallet på Stortinget har tatt inn over seg det "folk flest" har skjønt for lenge siden: Atomvåpen er ubrukelige våpen. Den som bruker atomvåpen først, vil tape all legitimitet i en konflikt. Bruk av atomvåpen er heller ikke akseptabelt som hevn. Derfor virker avskrekking med atomvåpen dårlig mot de truslene vi står overfor i dag. Det å ha atomvåpen i høy beredskap, klar til å skytes ut på få minutter, skaper ikke sikkerhet. Det utgjør derimot en uakseptabel risiko for at atomvåpen kan bli brukt - i sinne, ved en misforståelse, ved tekniske uhell, ved sabotasje eller ved terrorisme.

Nøkkelord

Kontakter

Sara Nes
Daglig leder, Nei til Atomvåpen
91114843

Stine Rødmyr
Styreleder, Nei til Atomvåpen
91870774

Om Nei til atomvåpen

Nei til atomvåpen
Nei til atomvåpen
Fredshuset, Møllergata 12
0179 Oslo

918 70 774http://neitilatomvapen.no

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Følg saker fra Nei til atomvåpen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nei til atomvåpen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nei til atomvåpen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom