Felleskjøpet Agri

Stort løft for norsk kornproduksjon

Del

Felleskjøpet Agri vil de kommende 5-7 årene investere opp mot 450 millioner kroner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon. Langsiktige investeringer skal sikre kapasiteten, styrke konkurransekraften og redusere klima-avtrykket til norsk kornproduksjon.

Norsk korn er viktig for matproduksjon og landbruk i hele Norge. Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750 000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Selskapet har et stort ansvar for å legge til rette for sikker leveringsadgang og effektiv kornhåndtering for landets kornbønder.

Anleggsstrukturen knyttet til håndtering og foredling av norske kornressurser trenger vesentlig oppgradering og modernisering for å møte fremtidens krav til en effektiv og markedsorientert verdikjede. Nye forbrukertrender som økt fokus på sporbarhet, kortreiste råvarer og nisjeprodukter er eksempler på hvordan kundekravene til kornhåndtering skjerpes fremover.

Nye investeringer skal sikre vår lokale tilstedeværelse i hele kornområdet kombinert med økt kapasitet i de områdene hvor det dyrkes mest korn. En mer forutsigbar styring av kornstrømmen skal sikre mer effektiv transport og håndtering av råvarer til kraftfor- og matmelindustrien. 

- En av Felleskjøpets viktigste oppgaver er å sikre grunnlaget for omsetting, behandling og lagring av norsk korn. For å trygge kornproduksjon for framtida vil vi derfor investere opp mot 450 millioner i vår korn-infrastruktur de neste 5-7 årene. Investeringene vil i hovedsak gå til kapasitet i de sentrale kornområdene i Trøndelag og på Østlandet og økt tilgjengelighet for bonden i skuronna, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Arbeidet er allerede i gang. For inneværende sesong har Felleskjøpet bygget ny silokapasitet tilsvarende 6000 tonn som nå står klar på Stange. Videre er Østfoldkorn SA og Felleskjøpet i ferd med å bygge kornmottak, korntørke og lagringssiloer med 25000 tonn ny lagringskapsitet i Sarpsborg som vil stå ferdig sommeren 2020.

Effektiviserer verdikjeden

De nødvendige løftene vil kreve en effektivisering av hele verdikjeden for å frigjøre kapital. Effektiv kornhåndtering er også et godt klimatiltak.

-Felleskjøpet har det siste året gjort en stor gjennomgang av verdikjeden for korn. I dette arbeidet har v
åre eiere, tillitsvalgte og kornprodusenter vært involvert. Gjennomgangen viser at det må investeres betydelig i anlegg som ligger strategisk plassert i varestrømmen og anlegg som gir
bonden bedre tilgjengelighet i skuronna, samtidig som kornstrømmen må effektiviseres. Investeringene skal i hovedsak finansieres gjennom effektiviseringer i verdikjeden. I tillegg ser vibehov for en justering av den lokale kornprisen på visse anlegg for å sikre en bedre fordeling av kostnader mellom kornområder, og mellom korn- og husdyrbonden, sier Ulvan.

Felleskjøpet vurderer på lengre sikt behovet for et nytt og større kornanlegg sentralt på Østlandet for å legge til rette for best mulig kornlogistikk fra kornområdene og til Felleskjøpets kyst- og produksjonsanlegg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan.
Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan.
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet har en omsetning på 16 milliarder og 3600 ansatte og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri: Resultat 1. kvartal 202029.4.2020 10:06:14 CESTPressemelding

Omsetningen i Felleskjøpet øker med 101,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Resultat før skatt endte på -159,5 millioner kroner, ned fra -92,2 millioner kroner i første kvartal 2019. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet, og er i år i tillegg negativt påvirket av blant annet svekket norsk krone. Tilnærmet normal drift har så langt blitt opprettholdt også gjennom koronasituasjonen i mars.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom