Diakonhjemmet

Storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

Del

I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe.

Ledere ved sykehuset og det nye forskningssenteret. Klinikkleder Kjetil Bergsmark (f.v.), nestleder ved REMEDY Siri Lillegraven, administrerende direktør på sykehuset Anders Mohn Frafjord, nestleder ved REMEDY Anne Therese Tveter og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm.
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
Ledere ved sykehuset og det nye forskningssenteret. Klinikkleder Kjetil Bergsmark (f.v.), nestleder ved REMEDY Siri Lillegraven, administrerende direktør på sykehuset Anders Mohn Frafjord, nestleder ved REMEDY Anne Therese Tveter og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Muskel- og skjelettsykdommer er svært utbredt i befolkningen, og en hyppig årsak til nedsatt livskvalitet, tap av funksjon og redusert arbeidskapasitet. Det har tidligere vært et misforhold mellom de belastninger og kostnader sykdommene har for individ og samfunn, og forskningsmidler tildelt fagfeltet. Senteret som nå etableres på Diakonhjemmet har fått navnet REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Det har sitt utspring fra et internasjonalt ledende tverrfaglig forskningsmiljø. REMEDY-senteret tildeles 16 millioner kroner per år i inntil 8 år, totalt 128 millioner kroner, og er en etterlengtet storsatsning på forskning innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer. 

- Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre store kliniske studier av høy kvalitet, med publikasjoner i de mest betydningsfulle internasjonale medisinske tidsskrifter, uttaler senterets leder, professor Espen A. Haavardsholm. Han trekker frem at det internasjonale fagpanelet også vurderte miljøet til å være verdensledende innen sitt fagfelt. 

Samarbeid og nasjonalt nettverk

- I tillegg til vertsinstitusjonen Diakonhjemmet sykehus er fire partnere tilknyttet senteret: Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC. Sistnevnte jobber med kunnskapsoppsummeringer og beslutningsstøtte for helsetjenesten. REMEDY-senteret vil også koordinere et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. Intensjonen er at det skal være lik mulighet for å delta i kliniske studier uavhengig av hvor i landet pasienten bor. Tett samarbeid med pasientrepresentanter vil være avgjørende for senterets drift.  

Forskningssenter for klinisk behandling

Forskningsrådet ønsker med ordningen Forskningssenter for klinisk behandling å støtte fremragende forskning som fører til bedre behandlingen for norske pasienter. Tildelingen er ment å gi internasjonalt ledende miljøer særlig gode rammebetingelser. - Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis. Disse midlene er helt avgjørende for å lykkes, sier professor Haavardsholm. - Vi kan nå igangsette en rekke planlagte studier, og tildelingen vil sikre nødvendig infrastruktur og medvirke til at resultatene raskt kan implementeres i helsetjenesten med umiddelbar gevinst til pasientene. 

Lokalsykehus satser på pasientnær forskning

- Tildelingen av dette forskningssenteret er en fantastisk anerkjennelse av vårt ideelle lokalsykehus og av forskningen som over tid er bygget opp her innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, sier administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus, Anders Mohn Frafjord. - Etableringen av REMEDY-senteret vil sikre forskning som gir bedre pasientbehandling innen en rekke vanlige sykdommer, med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn. 

Se Forskningsrådets pressemelding om nye forskningssenteret for klinisk behandling:

Kontaktpersoner:

Espen A. Haavardsholm, professor/overlege og senterleder for REMEDY, mobil 99798329, e-post: espen.haavardsholm@diakonsyk.no  

For kontakt til andre kilder: 

Pernille Lønne Mørkhagen, kommunikasjonssjef, mobil 98203145, e-post: pernille.l.morkhagen@diakonsyk.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ledere ved sykehuset og det nye forskningssenteret. Klinikkleder Kjetil Bergsmark (f.v.), nestleder ved REMEDY Siri Lillegraven, administrerende direktør på sykehuset Anders Mohn Frafjord, nestleder ved REMEDY Anne Therese Tveter og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm.
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
Ledere ved sykehuset og det nye forskningssenteret. Klinikkleder Kjetil Bergsmark (f.v.), nestleder ved REMEDY Siri Lillegraven, administrerende direktør på sykehuset Anders Mohn Frafjord, nestleder ved REMEDY Anne Therese Tveter og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
Last ned bilde
Ledelsen ved det nye Forskningssenter for klinisk behandling, Anne Therese Tveter, Espen A. Haavardsholm og Siri Lillegraven. 
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
Ledelsen ved det nye Forskningssenter for klinisk behandling, Anne Therese Tveter, Espen A. Haavardsholm og Siri Lillegraven. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no
  • Det norske Diakonhjem er en privat, ideell stiftelse innenfor Den norske kirke – stiftet i 1890.
  • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
  • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg AS.
  • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

 

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom