Statens vegvesen

Større handlefrihet for Statens vegvesen

Del

Vegdirektøren gleder seg over at regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen i sitt forslag til Nasjonal transportplan.

Regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen i sitt forslag til Nasjonal transportplan. (Foto: Knut Opeide)
Regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen i sitt forslag til Nasjonal transportplan. (Foto: Knut Opeide)

- Dette er plan som vil skape dynamikk og handlingsrom for å få fram gode veiprosjekter og tiltak, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal transportplan.

Regjeringen utfordrer etatene til å jobbe videre med prosjektene for å ta ned kostnadene og øke nytten.

- Vi tar utfordringen og har i forarbeidet til Nasjonal transportplan identifisert kostnadsreduksjoner på 134 milliarder kroner. Som en følge av dette har regjeringen fått plass til mange store og krevende prosjekt, påpeker vegdirektøren.

Reduksjoner i klimagassutslipp

Nasjonal transportplan har ambisjonen at utslippene av Co2 fra transportsektoren reduseres med opptil 50 prosent innen 2030. Det settes også mål om store kutt i klimagassutslipp fra anleggsdriften.

Godt vedlikehold

Vegdirektøren peker på at planen dreier seg om mer enn bygging av nye vei, nemlig å ta vare det vi allerede har. Ved god drift øker vi verdien av veikapitalen og skaper bedre framkommelighet på veiene våre.

Ned mot 50 drepte i trafikken

Det skal maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2030. Nå presiserer regjeringen at av de 350 skal det maksimalt være 50 drepte i løpet av et år.

- Vi har kommet langt ned, og det krever stadig mer av hele trafikksikkerhetsmiljøet for å komme ytterlige ned. Men dette er et usedvanlig viktig delmål å strekke seg mot, poengterer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det langsiktige målet med praktisk tall null drepte og hardt skadde skal nås innen 2050, heter det i den nye transportplanen.

Fortsatt sterk satsing på byområdene

Regjeringen fortsetter den sterke satsingen på byområdene. Inngåtte byvekstavtaler følges opp og det legge til rette for å inngå nye byvekstavtaler i ytterligere fem byområder. Det er også lagt opp til å etablere en ny tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet i fem regionbyer.

- Byvekstavtalene har gitt et løft og en tydelig retning for areal- og transportpolitikken. Satsingen vil gjøre det raskere og enklere å reise kollektivt, og legge til rette for mer sykling og gåing, sier vegdirektøren.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen i sitt forslag til Nasjonal transportplan. (Foto: Knut Opeide)
Regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen i sitt forslag til Nasjonal transportplan. (Foto: Knut Opeide)
Last ned bilde
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen (Foto: Knut Opeide)
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen (Foto: Knut Opeide)
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom